Térítési díj szabályzat 2017/2018. tanév

Térítési és Tandíjszámítási Szabályzat
Szakmai feladatokra jutó folyó kiadások egy főre jutó hányad, térítési díjalap
229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet