Az Együttműködési megállapodás alapvető tudnivalói 2018

TANULÓSZERZŐDÉS -2018

Tanév végi emlékeztető 2018

TSZ sablon 2017

Tájékoztató tanulószerződéssel kapcsolatban

(2017 júniusától felmenően)

Fontos, hogy tanulószerződést csak a szakképző évfolyamra beiratkozott tanuló köthet, tanulószerződés kötésére jogosult gazdálkodó szervezettel!

A tanulószerződéssel, tanulószerződés kötésére jogosult gyakorlati képzőhelyekkel kapcsolatos részletes tájékoztatás a http://www.tanuloszerzodes.hu/ oldalon található.

Az iskola adatait tartalmazó tanulószerződés iratmintái letölthetők a tanulószerződések menüpontban.

Tájékoztató a tanulószerződés kitöltéséhez:

OKJ szám

Szakma megnevezése

Képzési idő

Pénzbeli juttatás havi mértéke a hónap első napján érvényes kötelező legkisebb havi munkabér %-ban

54 525 02

Autószerelő képzés 5. évfolyam

1 év

15%

( 4 éves szakgimnázumra épül)

54 525 01

Autóelektronikai műszerész 5. évfolyam

1 év

(4 éves szakgimnáziumra épül)

54 525 02

Autószerelő (érettségi után)

2 év

54 525 01

Autóelektronikai műszerész  (érettségi után)

2 év

55 525 01

Autótechnikus (ráépülés az autószerelő vagy az autóelektronikai műszerész végzettségre)

1 év

 55 525 03

Alternatív gépjárműhajtási technikus

1 év 

 

 

 

 

 

34 525 06

Karosszérialakatos

3 év

18%

34 525 03

Járműfényező

3 év

34 525 02

Gépjármű mechatronikus

3 év

34 521 06

Hegesztő

3 év

34 521 03

Gépi forgácsoló

3 év

34 522 03

Elektronikai műszerész

3 év

34 525 01

Gépjárműépítő, szerelő

3 év

34 525 04

Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó

3 év

34 525 05

Járműkarosszéria készítő, szerelő

3 év

5.2. pont: A gyakorlati képzés megkezdésének és a NAV bejelentés dátuma, befejezése a szakmai vizsga várható időpontja (06.30. vagy keresztféléves képzés február vége).

 

  1. pont: A kipontozott részre javasolt beírni 1/13. évfolyam 1. féléve esetén a pénzbeli juttatás havi mértéke a hónap első napján érvényes kötelező legkisebb havi munkabér %-ban (táblázat)

Az első év első félévében meghatározott juttatást félévenként növelni kell, mértéke a felek megállapodásától függ.

Általános tájékoztatás:

Gyakorlati képzés szervezése céljából tanulószerződés kizárólag az iskolai rendszerű szakképzésben magyarországi székhellyel működő köznevelési intézményben, iskolai oktatás keretében részt vevő tanulóval köthető, ha a tanuló megfelel a jogszabályban előírt egészségügyi feltételeknek, pályaalkalmassági követelményeknek, a teljes hátra levő képzési időre. Tanulószerződés a tanulóval az adott képzés első szakképzési évfolyamának kezdetétől kezdődő hatállyal, az első és a második, állam által elismert szakképesítésre történő felkészítés céljából folyó, költségvetési támogatásban részesíthető képzésre köthető. A szakképzési évfolyam kezdetén a keresztfélévben induló évfolyam kezdő időpontját is érteni kell. A tanulószerződést, a tanulószerződés módosítását és felmondását írásba kell foglalni. A tanulószerződés tartalmát a felek csak közös megegyezéssel vagy egyezséggel módosíthatják. A tanuló egyidejűleg csak egy hatályos tanulószerződéssel rendelkezhet.

Tanulószerződéssel rendelkező tanuló a gyakorlati képzésen kizárólag tanulószerződés keretein belül vehet rész.

Együttműködési megállapodás

Az Együttműködési Megállapodás a tanuló gyakorlati képzésére az iskola és a gyakorlati képzést folytató szervezet között jön létre.

A szakgimnázium 9-12. évfolyamain folyó szakmai elméleti és gyakorlati oktatás a szakképzési kerettanterv alapján olyan ismertek átadását célozza meg, amelyek az ágazathoz tartozó szakképesítésekre való felkészítés első szakaszát jelentik. Ennek értelmében a szakgimnázium 9-12. évfolyamain folyó szakmai elméleti és gyakorlati oktatás is szakmai képzés, vagyis szakképzés.

A szakgimnázium 9-11. évfolyamain a kerettantervben előírt összefüggő szakmai gyakorlatának megvalósítására részben vagy egészben iskolai tanműhelyben, illetve együttműködési megállapodás keretében külső képzőhelyen van lehetőség.

A szakgimnázium 9-12. évfolyamain folyó gyakorlati oktatás is gyakorlati képzés, azonban ezen évfolyamok nem szakképzési évfolyamok, így tanulószerződés nem köthető.

2017 évi felelősségbiztosítási kötvény.

Megtekintés