Tájékoztató a végzős osztályok és osztályfőnökeik számára

2016/2017

 

Szakiskolai osztályok részére:

3/11 M, K, H, F, 5/13, 15 TE, 14 FE

 • Minden diák kap egy vizsgarendet, mely tartalmazza az írásbeli, gyakorlati és szóbeli vizsga időpontját, vizsgafeladatát és a rendelkezésre álló időt.
 • A vizsgára személyi igazolványt kell hozni, legkésőbb 30 perccel a vizsga megkezdése előtt meg kell jelenni.
 • Írásbeli és szóbeli vizsgára megfelelő öltözetben kell megjelenni.
 • A vizsga napja előtt meg kell kezdeni a leszerelést (könyv, sportszer, egyéb) , mert a sikeres vizsga után csak akkor kap bizonyítványt, ha ezt teljesítette. Gyakorlati vizsgához még szükséges a munkaruházat és cipő. Ezt a vizsga után kell leadni.
 • A leszereléssel le kell adni a diákot és a beléptető kártyát. A diák helyett kapnak egy papírt, mely október 31-ig helyettesíti azt.
 • A leszerelő lapot a külső munkahellyel is alá kell íratni, tehát érdemes néhány nappal a vizsga előtt már elkezdeni az intézkedést.
 • Megszűnik a tanulói jogviszony szakképző iskolában folyó szakképzésben
 • ha a tanuló jelentkezik szakmai vizsgára, az utolsó évfolyam elvégzését követő első szakmai vizsgaidőszak utolsó napján, ez után még 45 napig van TB fizetve, utána már nem!
 • ha a tanuló nem jelentkezik szakmai vizsgára, az utolsó évfolyam elvégzését igazoló bizonyítvány kiállítása napján,
 • ha a tanuló “önként leszerel.
 • Amennyiben szeretne új szakmára jelentkezni, legkésőbb augusztus 31-ig megteheti. Szükséges hozzá: bizonyítvány, és személyi igazolvány.
 • Amennyiben nem sikerül a vizsga, még aznap jelentkezhet az októberi javítóvizsgákra a titkárságon.
 • Sikertelen vizsga esetén csak törzslapkivonatot kapnak a diákok. Ezt jól őrizze meg, mert a javítóvizsgára hozni kell és le kell adni!
 • A nappali tagozatos hallgatók ballagása: május 05. 17 óra.
 • A vizsgára szervezzenek az osztályok némi innivalót és ennivalót az osztálynak és a vizsgabizottság számára. Az elnök és igazgatónő ebédjét az iskolai büfében meg lehet rendelni előzetes megbeszélés alapján

Autószerelő

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

 1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Járműkarbantartás, járműszerkezet javítása és járműdiagnosztika

A vizsgafeladat ismertetése:

Egy gyári előírású, futás kilométerhez kötött revízió műveletsor elvégzése. Adatbázisból állítsa össze a munka műveleti elemeit. Határozza meg a felhasználandó alkatrészeket, segéd- és üzemanyagokat, vizsgáló eszközöket, műszereket, célszerszámokat. Végezze el a revíziót, dokumentálja a munkavégzést.

A rendelkezésre bocsátott gépjármű fődarab ellenőrzése, minősítése, szükség szerinti szétszerelése, a hibás alkatrészek cseréje vagy javítása, a javítást követően a fődarab összeszerelése, beállítása majd ismételt minősítése, a javítás dokumentálása.

Hibásan működő fődarab, egység, rendszer vagy alkatrész azonosítása, hibamegállapítás méréssel, a hiba kijavítása alkatrészcserével vagy beállítással, működésének ellenőrzése, mérési jegyzőkönyv készítése.

A vizsgafeladat időtartama: 240 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50 %

 1. 2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Autószerelő szakmai ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: Komplex központi írásbeli feladatsor, amelynek tartalma számítási és mérési módszerek, jelenségek, működési elvek, egységek, részegységek, alkatrészek és mindezek kapcsolatai a gépjármű-szerkezettan, a gépjármű-villamosság, autóelektronika és a gépjárműdiagnosztika tárgyköreiből.

Az írásbeli vizsga akkor eredményes, ha az előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %

 1. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Autószerelő szakmai ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsga kérdései az autószerelő feladatai és a járműdiagnosztika szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %

Járműfényező

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

 1. Gyakorlati vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: Gépjármű karosszéria, javító, díszítő fényezése

A vizsgafeladat ismertetése: Gépjármű karosszéria, karosszéria elem, karosszéria részelem fényezésre történő előkészítése, ami tartalmazza az alkalmazott technológiák során elvégzendő lépéseket (kittkeverések, durva előkészítés, finom előkészítés, töltőalapozás, zsírtalanítások, csiszolások, portalanítások).

A fényezés végrehajtása, a fényezéshez szükséges színbeazonosítás, számítógépes festékkeverés, felületzsírtalanítás, fedőfestés, díszítőfestés a technológiának megfelelő rétegszámban, valamint visszacsiszolás és polírozás. A gyakorlati feladathoz kapcsolódó elsősegélynyújtás, újraélesztés.

A vizsgafeladat időtartama: 360 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60 %

 1. Központi írásbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: Járműfényezési ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: A szakképesítés gyakorlásához szükséges jármű-előkészítési ismeretek, kémiai és fizikai alapismeretek, anyagismeret, gépészeti ismeretek, színelméleti ismeretek, szakrajzi ismeretek és szakmai számítások témakörökben különféle feladatok elvégzése.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%

 1. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Technológiai és vállalkozási ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre. A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem, Járműfényező feladatai és Általános vállalkozási feladatok követelményrészekhez tartozó témaköröket tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15 %

Gépjármű mechatronikus

 

 

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

 1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Gépjárművek mechanikai és villamos részegységeinek ismerete, diagnosztikája, szerelése

A vizsgafeladat ismertetése: A rendelkezésre álló gépjármű, vagy gépjármű részegység ellenőrzése, hibafeltárás, javítási technológia szerinti javítás, dokumentálás. Hatósági vizsgára való megfelelőségi vizsgálat. A tevékenységhez kapcsolódó elsősegélynyújtás, újraélesztés.

A vizsgafeladat időtartama: 300 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50 %

 1. Központi írásbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: Gépészeti, elektrotechnikai, elektronikai, diagnosztikai, karbantartási és javítási ismeretek.

A vizsgafeladat ismertetése: Írásbeli teszt, és kifejtő feladatok, szakmai számítási és rajzi feladatok elkészítése, megoldása.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %

 1. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Gépészeti, elektrotechnikai, elektronikai, diagnosztikai, karbantartási és javítási ismeretek.

A vizsgafeladat ismertetése: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre. A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem, Gépjárművek mechanikai részegységeinek ismerete, diagnosztikája, Gépjárművek villamos részegységeinek, ismerete, diagnosztika, Gépjárművek karbantartása, javítás és gyártás utáni ellenőrzése, Szakmai képzés munkajogi és kommunikációs ismeretei, követelményrészekhez tartozó témaköröket tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (ebből felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %

 Karosszérialakatos

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

 1. Gyakorlati vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: Karosszérialakatos javítási feladatok

A vizsgafeladat ismertetése: Elsősegélynyújtás, újraélesztés, összetett alkatrész készítése, oldható és nem oldható kötések készítése, a javítandó járművön hibafeltárási, diagnosztizálási műveletek elvégzése, megbontási sorrend (sorrendek) meghatározása, szerelési műveletek elvégzése, összeszerelés végrehajtása, sérült karosszériaelem kézi és kisgépes egyengetése, valamint fényezésre történő előkészítése, karosszériaelem korrodált részének javítása vagy cseréje, a szükséges javító rész elkészítése, majd a javítás elvégzése.

A vizsgafeladat időtartama: 420 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 55 %

 1. Központi írásbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: Karosszérialakatos szakmai és technológiai ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: A szakképesítés gyakorlásához szükséges anyagismeret, gépészeti ismeretek, szakmai ismeretek, hegesztési ismeretek, szakrajzi ismeretek és szakmai számítások témakörökben különféle feladatok elvégzése.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25 %

 1. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Karosszérialakatos technológiai ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre. A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem, Karosszérialakatos feladatai, Általános vállalkozási feladatok követelményrészekhez tartozó témaköröket tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %

Szakgimnázium részére:

12/4

 • A vizsgára személyi igazolványt kell hozni, legkésőbb 30 perccel a vizsga megkezdése előtt meg kell jelenni.
 • Írásbeli és szóbeli vizsgára megfelelő öltözetben kell megjelenni.
 • A vizsga napja előtt meg kell kezdeni a leszerelést (könyv, sportszer, egyéb) , mert a sikeres vizsga után csak akkor kap bizonyítványt, ha ezt teljesítette.
 • A leszereléssel le kell adni a diákot és a beléptető kártyát. A diák helyett kapnak egy papírt, mely október 31-ig helyettesíti azt.
 • Írásbeli vizsgák május 8-22-ig.
 • Szóbeli vizsga időpontja: június 19-20. Első nap mindenkinek kötelező a megjelenés, és majd akkor derül ki, hogy aznap kinek kell vizsgáznia. A többiek haza mehetnek. Másnap a csapat másik fele jön, de a megbeszélt délutáni időpontra már mindenkinek meg kell jelennie a megfelelő öltözetben. Ekkor lesz vizsgaeredmény hirdetés és bizonyítványosztás.
 • Megszűnik a tanulói jogviszony ha:
 • szakgimnáziumi tanulmányok esetén az utolsó középiskolai évfolyam elvégzését követő első érettségi vizsgaidőszak utolsó napján, ha a tanuló a szakképzésben nem kíván továbbtanulni, vagy a továbbtanuláshoz szükséges feltételek hiányában nem tanulhat tovább,
 • ha a tanuló “önként leszerel”
 • Amennyiben szeretne új szakmára jelentkezni, legkésőbb augusztus 31-ig megteheti. Szükséges hozzá: bizonyítvány, és személyi igazolvány.
 • Ha az érettségi napján jelentkezik már az 5/13 osztályba, akkor a jogviszonya folytatólagos marad!
 • Amennyiben a 12. évfolyamot bármely tantárgyból elégtelen osztályzata miatt nem tudta befejezni, akkor még az érettségin elindulhat a legalább elégséges osztályzattal rendelkező kötelező érettségi tárgyakból. Sikeres vizsga esetén csak törzslapkivonatot kap, érettségi bizonyítványt nem.
 • Sikertelen vizsga esetén csak törzslapkivonatot kapnak a diákok. Ezt jól őrizze meg, mert a pótérettségihez hozni kell és le kell adni!
 • Amennyiben nem sikerül a vizsga, még aznap jelentkezhet az októberi javítóvizsgákra másik iskola titkárságán, de legkésőbb szeptember közepéig.
 • A nappali tagozatos hallgatók ballagása: május 05. 17 óra.
 • A vizsgára szervezzen az osztály némi innivalót és ennivalót az osztálynak és a vizsgabizottság számára. Az elnök és igazgatónő ebédjét az iskolai büfében meg lehet rendelni előzetes megbeszélés alapján.
 • A szóbeli vizsgán biztosítani kell a hosszabb időt, akinek ez jár.
 • Sikertelen matematika írásbeli érettségi esetén, a szóbelin tételt húz a diák és a vizsgabizottság előtt kell feleletet adni.
 • A szóbeli vizsgára íróeszközt, számológépet lehet csak bevinni, minden más szükséges eszközt az iskola biztosít.
 • Ha a szóbelin a diák nem tud a tételről elegendőt beszélni, és a szaktanár, illetve a vizsgaelnök úgy ítéli meg, akkor póttételt kell húznia. Az érdemjegye ennek megfelelően csökken.
 • A szóbelin felkészülési időt kap mindenki, ami maximum 30 perc – kivéve, ha többletidővel rendelkezik a tanuló. Idegen nyelv feleletnél nincs felkészülési idő.
 • Amennyiben matematikából az írásbeli eredménye 15%- 25% közötti, szóbeli vizsgát tehet.
 • Szóbeli feleleteknél tételt húznak.
Középszintű vizsga Írásbeli Szóbeli
magyar nyelv és irodalom nyelvi-műveltségi feladatsor: 40 pont szövegalkotás: 60 pont 50 pont
matematika I. rész: 30 pont II. rész: 70 (50 pont)
történelem rövid feladatok: 45 pont esszék: 45 pont 60 pont
idegen nyelv olvasott szöveg értése: 33 pont; nyelvhelyesség: 18 pont hallott szöveg értése: 33 pont; íráskészség: 33 pont 33 pont
biológia  6-12 feladatból álló feladatsor megoldása,120 perc, 100 pont A vizsgázó által elért

dolgozatpontokat 1,25-

tel megszorozva kapjuk meg a vizsgapontokat.

50 pont
testnevelés nincs, helyette gyakorlat, gyakorlati vizsga anyaga nyilvánosságra hozható

50 perc,100 pont

50 pont

Egy téma kifejtése,

Fogalom vagy adat ismerete

közlekedésgépész ismeretek teszt jellegű kérdéssor, 30 pont

Írásbeli összesen 180 perc

elméleti, szöveges és számítási feladatok, 70 pont 50 pont
 • A középszintű matek kivételével – jó esetben nem kell szóbeliznetek, így maximum 100 pontot szerezhettek – a maximálisan szerezhető pontszám 150, az érettségi bizonyítványba az ebből számított százalékos eredmények kerülnek be.
 • A kettes alsó határa 25 százalék, amelyet úgy kell elérnetek, hogy a szóbelin és az írásbelin is legalább 12-12 százalékot szereztek – azaz hiába volt akár 30 százalékos az írásbeli, ha a szóbelin csak 11 százalékot szereztek, az nem elég a ketteshez.
Középszintű érettségi
80-100% Jeles (5)
60-79% Jó (4)
40-59% Közepes (3)
25-39% Elégséges (2)
0-24% Elégtelen (1)
 • A szóbeli tételek nem hozhatók nyilvánosságra, csak a témakörök.

 [maxbutton id=”3″ ] 

Tájékoztató a végzős osztályok és osztályfőnökeik számára