Tájékoztató 

A 2017/2018-as tanévre jelentkező tanulók jelentkezési lapok listája

Iskolánkba nincs szóbeli meghallgatás!

2017.04.07-től tekinthető meg a honlapunkon az ideiglenes felvételi rangsor.


Autószerelő (Kód: 0060)


Oktatási azonosító Oktatási azonosító Oktatási azonosító
72154003520 71611351911 72165282828
72164629176 71613452234 72312255708
72142088338 71600199451 71764077273
71639909404 71764065414 72253029024
72161022787 71760653445 72303725529
72162469609 72161032504 72151679822
72151201425 71764631132 72150567652
72229805013 71634398679 72160839246
71769017017 72163071904 72230249902
72175829442 72138962432 72167728973
72166959519 71769247358 72157333655
72151717333 72146012857 72255927823
72151689130 72167612486 72152330866
71625699109 71610796492 71769329749
72173178234 72167737678 72146469646
72151371864 72166667292 72161064473
72155937489 72159405412 72161064900
72173175439 72167610561 72157463168
72253020145 72167610973 71618754013
71610116247 72154474883 72164349904
72153325270 72163075420 72146027279
72163066996 72153461290 72302831474
72143938189 72162845064 72305522599
72168218713 72163870188 72151155897
72166372788 72229818942 72306233044
72158410436 72152096333 72147304103
72166289995 72169028983 71667554203
72171600445 72255964246 71588923745
72146103165 72168031830 72139225355
72169379450 72165282363 73019737702

Vissza


Autóelektronikai műszerész (Kód: 0065)

Oktatási azonosító Oktatási azonosító Oktatási azonosító
72154939442 72166373856 72167728973
72164629176 71762534864 71611442079
72142088338 72158867299 72152330866
72255957359 72156544350 72161064473
72229805013 71767933119 71618754013
72162898184 72164744187 72164349904
72379696813 72159405412 72146027279
71769017017 72156559961 71620421686
72139843374 72151361661 72147304103
72175829442 72162845064 72157135505
72173178234 72152122086 72173800338
72170758105 72229818942 72169383711
71610116247 72168482439 72152257891
72147618606 72168031830 72170765656
72229840175 72139004461 72142357276
72169213589 72312255708 72145002462
72166289995 71764077273
72164633820 72152929358

Vissza


Karosszérialakatos (Kód: 0070)

Oktatási azonosító Oktatási azonosító Oktatási azonosító
72155332200 71629007167 72150567652
72152420248 71620871400 71768936723
71632982073 72146882701 71615300779
72153868426 71617346866 72305511512
72151689130 76886312685 72543596216
71600447282 71634398679 71962497846
72303405898 72154044069 72532211054
72161058832 72155232626 72163097811
71614385806 72302604707 71766255679
71589885540 71974830402 72315257878
72153325270 72166667292 72161064900
71604492339 72154615990 71618501609
72166289995 72170343325 72164349904
72140078510 72151675369 72302831474
72140051114 72151361661 71635497822
72171641555 71659480713 72174068685
72171600445 72162845064 72302825172
72315448127 71639316077 72139225355
72175527441 72170026711 72140426454
72169317977 72157812572 71624193945
71589869108 72168031830

Vissza


Járműfényező (Kód: 0071)

Oktatási azonosító Oktatási azonosító Oktatási azonosító
72147851755 72169317977 72140057655
72155332200 71617346866 72157333655
72152420248 76886312685 72152330866
71632982073 71634398679 72144512971
72160111505 72155232626 72161064900
72322380020 72230095314 72157463168
72174509206 72151675369 72164126319
71768499744 72162845064 72166727167
72166289995 72157812572 72144517673
72140078510 72168031830 72139225355
72171641555 71769855871
71611351911 72150567652

Vissza


Gépjármű mechatronikus (Kód: 0072)

Oktatási azonosító Oktatási azonosító Oktatási azonosító
72155332200 72161058832 72139147858
72158077611 72141321009 72152122086
72140079287 72166289995 72140062056
72229805013 72169317977 71618754013
72175829442 72164277028 71620421686
72171395021 71634398679 71661461840

Vissza


Hegesztő (Kód: 0073)

Oktatási azonosító Oktatási azonosító Oktatási azonosító
72155332200 72140051114 72165282363
72173176599 71762733302 72165282828
72255933722 71593872950 71630667975
72161058832 71634398679 71764077273
71632011457 72139207025 72162528209
72153325270 71974830402 72170269291
72158863870 72151361661 72140426454
72143938189 71639316077 72176046079
72166289995 72149887176 72138805987
72140078510 72139004461

Vissza


Gépi forgácsoló (Kód: 0074)

Oktatási azonosító Oktatási azonosító Oktatási azonosító
72155332200 72151361661 71661461840
72151158440 72165282363 72176046079
72143335308 72165282828
72166289995 72170790891

Vissza


Járműkarosszéria készítő, szerelő (Kód: 0075)

Oktatási azonosító Oktatási azonosító Oktatási azonosító
72155332200 72169317977 72305511512
72162741210 72139207025 72168708616
72166289995 71974830402 71764643616
72169791143 73545554502

Vissza


Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó (Kód: 0076)

Oktatási azonosító
72155332200
72166289995
71974830402

Vissza


Gépjárműépítő, szerelő (Kód: 0077)

Oktatási azonosító Oktatási azonosító Oktatási azonosító
71598066907 72164277028 72170026711
72155332200 72141211482 72142700239
72173176599 72161032504 72154926829
72169995359 71766249279 72155948310
72170758105 71617346866 72168031830
71614385806 72151672939 72139004461
71632011457 71634398679 72150567652
71768499744 71614097776 71615300779
71606772743 72139207025 72152091990
72173628258 72154044069 72305511512
72174167790 72151360299 72140057655
72166289995 72146012857 71465191864
72169791143 72229789798 72169504764
71604509338 72139147858 72140062056
72143461751 72318108871 71637761629
71620114756 73545554502 71638785017
72159071167 72162758011 71764643616
72169317977 71639316077 72142357276
71629545826 72167830814

Vissza


Gépjármű-építési, szerelési logisztikus (Kód: 0078)

Oktatási azonosító Oktatási azonosító Oktatási azonosító
72155332200 72162758011 72168031830
72169317977 72154926829 72169504764
72164277028

Vissza


Középfokú iskola felvételi tájékoztató

Bővebben

 

2016. október 20. A középfokú iskolák a középfokú intézmények felvételi információs rendszerében – Hivatal által közzétett közleményben foglaltak szerint – meghatározzák tanulmányi területeiket, és rögzítik a felvételi eljárásuk rendjét tartalmazó felvételi tájékoztatójukat. A középfokú iskoláknak nyilvánosságra kell hozniuk a honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat.
2016. december 9. A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézménybe.
2016. december 14. A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények eddig az időpontig jelentik a Hivatalnak – a Hivatal által meghatározott módon – a hozzájuk a központi írásbeli felvételi vizsgákra jelentkezők alapján a feladatlap-igényüket.
2017. január 21.

10:00

Az általános felvételi eljárás kezdete. Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra jelentkezők számára az érintett intézményekben.
2017. január 25. Kijavított írásbeli dolgozatok megtekintése
2017. január 26. Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák
2017. február 9. A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények a Hivatal által meghatározott módon értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat.
2017. február 15. Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Hivatalnak.
2017. február 20. – 2017. március 9. A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében. (Iskolánk nem rendez szóbeli meghallgatást.)
2017. március 10. A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét.
2017. március 16.–március 17. A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.
2017. március 23. A Hivatal elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek listáját ABC sorrendben.
2017. április 4. A Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a jelentkezettek listáját.
2017. április 7. A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort – a Hivatal által meghatározott módon – megküldi a Hivatalnak.
2017. április 19. A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék).
2017. április 26. A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.
2017.május 8. – 2017. május 19. Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel.
2017. május 8. – 2017. augusztus 31. A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.
2017. május 19. A 2016. 05. 19-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekről.

Vissza


Köznevelési HÍD program-II

Bővebben

 

Ha a tanköteles tanuló alapfokú iskolai végzettséggel nem rendelkezik, abban a tanévben, amelyben tizenötödik életévét betölti, de legalább hat általános iskolai évfolyamot sikeresen elvégzett, az általános iskola kezdeményezi a tanuló felvételét a Híd II. programba. A Híd II. programban nyújtott nevelés-oktatás tanulásra motivál, fejleszti a jogszabályban meghatározott egyes szakmák sikeres elsajátításához szükséges készségeket, szakmacsoporton belüli pályaorientációs feladatokat lát el, részszakképesítés megszerzésére készíthet fel. A Híd II. program záróvizsgával zárul, amelyrõl a szervezõ iskola tanúsítványt állít ki. A sikeres záróvizsga részszakképesítést tanúsít és középfokú iskolában történõ továbbtanulásra jogosít. A tanuló a Híd II. program keretében elsajátítja azokat az ismereteket, amelyek a szakképzés megkezdéséhez szükségesek, továbbá megszerzi a szakképzésbe történõ bekapcsolódáshoz szükséges elméleti és gyakorlati tudáselemeket. A tanuló a Híd II. program sikeres befejezése után a szakképzési évfolyamon, évfolyamokon felkészül a szakmai vizsga letételére.

Tájékoztató

Megtekint

A 2015_2016. tanév Köznevelési Hídprogramra kijelölt iskolái

Megtekint

Eljárásrend a 2014_2015 -ös tanévben a Köznevelési Hídprogramok 2015_2016-os tanévet előkészítő feladatairól

Megtekint

Közlemény a Köznevelési Hídprogramokhoz 2015_2016. tanév

Megtekint

Jelentkezési lap Híd I-II. Programra 2017-2018

Megtekint

Vissza


Kedves 8. osztályos tanuló!

Ha az autót nem csak vezetni, formáját, erejét és komfortját nem csak csodálni akarod, hanem műszakilag érteni és javítani – karbantartani is tudni akarod, akkor szeretettel várunk a Csonkába!

Bővebben….

OKJ azonosító 
Nappali munkarendű képzéseink
Képzési idő
Tagozat kód
4 éves szakgimnázium közlekedésgépész ágazati képzés (autószerelő) 4 év 0060
4 éves szakgimnázium közlekedésgépész ágazati képzés (autóelektronikai műszerész) 4 év 0065
54 525 02 Autószerelő képzés

(1 éves, 4 éves szakközépiskolára épül)

1 év 0061
54 525 01 Autóelektronikai műszerész 5. évfolyam

(1 éves, 4 éves szakközépiskolára épül)

1 év 0066
54 525 02 Autószerelő (érettségi után) 2 év 0062
54 525 01 Autóelektronikai műszerész  (érettségi után) 2 év 0063
55 525 01 Autótechnikus (ráépülés autószerelő és autóelektronikai műszerész) 1 év 0064
34 525 06 Karosszérialakatos 3 év 0070
34 525 05 Járműkarosszéria készítő, szerelő 3 év 0075
34 525 03 Járműfényező 3 év 0071
34 525 04 Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó 3 év 0076
34 525 02 Gépjármű mechatronikus 3 év 0072
34 525 01 Gépjárműépítő, szerelő 3 év 0077
34 521 06 Hegesztő 3 év 0073
34 521 03 Gépi forgácsoló 3 év 0074