2018/19. TANÉV NAPPALI OKTATÁSA

Felvételi eredmények beszámítási rendje Szakgimnázium

Központi írásbeli vizsga

 

matematika

25%

 

magyar nyelv és irodalom

25%

Általános iskolából hozott eredmények

(7. osztály év vége, 8. osztály félév)

50%

 

matematika

 

 

magyar nyelv és irodalom

 

 

történelem

 

 

fizika

 

 

idegen nyelv

 

Felvételi eredmények beszámítási rendje Szakközépiskola

Általános iskolából hozott eredmények

(7. osztály év vége, 8. osztály félév)

100%

 

matematika

 

 

magyar nyelv és irodalom

 

 

történelem

 

 

fizika

 

 

idegen nyelv

 

 

Kedves 8. osztályos tanuló!

Ha az autót nem csak vezetni, formáját, erejét és komfortját nem csak csodálni akarod, hanem műszakilag érteni és javítani – karbantartani is tudni akarod, akkor szeretettel várunk a Csonkába!

Tájékoztató

A 2017/2018-as tanévre jelentkező tanulók jelentkezési lapok listája

Iskolánkba nincs szóbeli meghallgatás!

2017.04.07-től tekinthető meg a honlapunkon az ideiglenes felvételi rangsor.

Oktatási azonosítóOktatási azonosítóOktatási azonosító
721540035207161135191172165282828
721646291767161345223472312255708
721420883387160019945171764077273
716399094047176406541472253029024
721610227877176065344572303725529
721624696097216103250472151679822
721512014257176463113272150567652
722298050137163439867972160839246
717690170177216307190472230249902
721758294427213896243272167728973
721669595197176924735872157333655
721517173337214601285772255927823
721516891307216761248672152330866
716256991097161079649271769329749
721731782347216773767872146469646
721513718647216666729272161064473
721559374897215940541272161064900
721731754397216761056172157463168
722530201457216761097371618754013
716101162477215447488372164349904
721533252707216307542072146027279
721630669967215346129072302831474
721439381897216284506472305522599
721682187137216387018872151155897
721663727887222981894272306233044
721584104367215209633372147304103
721662899957216902898371667554203
721716004457225596424671588923745
721461031657216803183072139225355
721693794507216528236373019737702
Oktatási azonosítóOktatási azonosítóOktatási azonosító
721549394427216637385672167728973
721646291767176253486471611442079
721420883387215886729972152330866
722559573597215654435072161064473
722298050137176793311971618754013
721628981847216474418772164349904
723796968137215940541272146027279
717690170177215655996171620421686
721398433747215136166172147304103
721758294427216284506472157135505
721731782347215212208672173800338
721707581057222981894272169383711
716101162477216848243972152257891
721476186067216803183072170765656
722298401757213900446172142357276
721692135897231225570872145002462
7216628999571764077273
7216463382072152929358
Oktatási azonosítóOktatási azonosítóOktatási azonosító
721553322007162900716772150567652
721524202487162087140071768936723
716329820737214688270171615300779
721538684267161734686672305511512
721516891307688631268572543596216
716004472827163439867971962497846
723034058987215404406972532211054
721610588327215523262672163097811
716143858067230260470771766255679
715898855407197483040272315257878
721533252707216666729272161064900
716044923397215461599071618501609
721662899957217034332572164349904
721400785107215167536972302831474
721400511147215136166171635497822
721716415557165948071372174068685
721716004457216284506472302825172
723154481277163931607772139225355
721755274417217002671172140426454
721693179777215781257271624193945
7158986910872168031830
Oktatási azonosítóOktatási azonosítóOktatási azonosító
721478517557216931797772140057655
721553322007161734686672157333655
721524202487688631268572152330866
716329820737163439867972144512971
721601115057215523262672161064900
723223800207223009531472157463168
721745092067215167536972164126319
717684997447216284506472166727167
721662899957215781257272144517673
721400785107216803183072139225355
7217164155571769855871
7161135191172150567652
Oktatási azonosítóOktatási azonosítóOktatási azonosító
721553322007216105883272139147858
721580776117214132100972152122086
721400792877216628999572140062056
722298050137216931797771618754013
721758294427216427702871620421686
721713950217163439867971661461840
Oktatási azonosítóOktatási azonosítóOktatási azonosító
721553322007214005111472165282363
721731765997176273330272165282828
722559337227159387295071630667975
721610588327163439867971764077273
716320114577213920702572162528209
721533252707197483040272170269291
721588638707215136166172140426454
721439381897163931607772176046079
721662899957214988717672138805987
7214007851072139004461
Oktatási azonosítóOktatási azonosítóOktatási azonosító
721553322007215136166171661461840
721511584407216528236372176046079
7214333530872165282828
7216628999572170790891
Oktatási azonosítóOktatási azonosítóOktatási azonosító
721553322007216931797772305511512
721627412107213920702572168708616
721662899957197483040271764643616
7216979114373545554502
Oktatási azonosító
72155332200
72166289995
71974830402
Oktatási azonosítóOktatási azonosítóOktatási azonosító
715980669077216427702872170026711
721553322007214121148272142700239
721731765997216103250472154926829
721699953597176624927972155948310
721707581057161734686672168031830
716143858067215167293972139004461
716320114577163439867972150567652
717684997447161409777671615300779
716067727437213920702572152091990
721736282587215404406972305511512
721741677907215136029972140057655
721662899957214601285771465191864
721697911437222978979872169504764
716045093387213914785872140062056
721434617517231810887171637761629
716201147567354555450271638785017
721590711677216275801171764643616
721693179777163931607772142357276
7162954582672167830814
Oktatási azonosítóOktatási azonosítóOktatási azonosító
721553322007216275801172168031830
721693179777215492682972169504764
72164277028

 

Köznevelési HÍD program-II

Ha a tanköteles tanuló alapfokú iskolai végzettséggel nem rendelkezik, abban a tanévben, amelyben tizenötödik életévét betölti, de legalább hat általános iskolai évfolyamot sikeresen elvégzett, az általános iskola kezdeményezi a tanuló felvételét a Híd II. programba. A Híd II. programban nyújtott nevelés-oktatás tanulásra motivál, fejleszti a jogszabályban meghatározott egyes szakmák sikeres elsajátításához szükséges készségeket, szakmacsoporton belüli pályaorientációs feladatokat lát el, részszakképesítés megszerzésére készíthet fel. A Híd II. program záróvizsgával zárul, amelyrõl a szervezõ iskola tanúsítványt állít ki. A sikeres záróvizsga részszakképesítést tanúsít és középfokú iskolában történõ továbbtanulásra jogosít. A tanuló a Híd II. program keretében elsajátítja azokat az ismereteket, amelyek a szakképzés megkezdéséhez szükségesek, továbbá megszerzi a szakképzésbe történõ bekapcsolódáshoz szükséges elméleti és gyakorlati tudáselemeket. A tanuló a Híd II. program sikeres befejezése után a szakképzési évfolyamon, évfolyamokon felkészül a szakmai vizsga letételére.

Tájékoztató

Megtekint

A 2015_2016. tanév Köznevelési Hídprogramra kijelölt iskolái

Megtekint

Eljárásrend a 2014_2015 -ös tanévben a Köznevelési Hídprogramok 2015_2016-os tanévet előkészítő feladatairól

Megtekint

Közlemény a Köznevelési Hídprogramokhoz 2015_2016. tanév

Megtekint

Jelentkezési lap Híd I-II. Programra 2017-2018

Megtekint