Javítóvizsga tételsor a 9. évf. szakgimnázium számára magyar nyelvből
Osztályozó és javító vizsga témakörei magyar-kommunikáció tantárgyból a 9. évfolyam számára
Javítóvizsga témakörök Matematika 11. szakgimnázium
Javítóvizsga témakörök 1-9.társ.ismeret
Javítóvizsga témakörök 2-10.társ.ism.
Javítóvizsga témakörök 9-4 történelem
Javítóvizsga témakörök 11-4 történelem
Ismétlő vizsga témakörök ( GAL )
Ismétlő vizsga témák Gépipari kötések
Ismétlő vizsga témák közlekedésből
Ismétlő vizsga témakörei mechanika
Ismétlő vizsga témakörei műszaki rajz és dok. 9. oszt
Ismétlő vizsga témakörök ( GAL - 10 oszt )

 

 

 

  

8:00-10:00

10:00-12:00

12:00-14:00

71605297393

1/9 FH

Matematika             132. terem

  

71625123847

1/9 FH

Matematika             132. terem

Vállalkozási ismeretek 136. terem

Felületkezelés alapjai    113. terem

71624603990

1/9 K

Matematika             132. terem

Magyar kommunikáció 136. terem

Társadalom ismeretek 113. terem

71629669162

1/9 K

Matematika             132. terem

  

71588923404

1/9 K

Matematika             132. terem

Vállalkozási ismeretek 136. terem

Társadalom ismeretek 113. terem

71621640990

1/9 K

Műszaki informatika    

03. Informatika terem

 

Társadalom ismeretek 113. terem

71625340778

9/4

Angol nyelv            

132. terem

Magyar NYELVTAN      136. terem

                Mechanika              113. terem

71627664926

9/4

Angol nyelv            

132. terem

  

71655323150

9/KFE

Angol nyelv            

132. terem

  

 

 

 

8:00-10:00

10:00-12:00

12:00-14:00

75699482460

2/10 M

 

Gépészeti alapismeretek      136. terem

 

71580642630

2/10 M

 

Gépészeti alapismeretek      136. terem

 

71976981700

2/10 M

 

Gépészeti alapismeretek      136. terem

 

72363419053

2/10 M

 

Gépészeti alapismeretek      136. terem

 

75927816030

2/10 M

Gépjármű szerkezettan        132. terem

Gépészeti alapismeretek      136. terem

 

77275149402

2/10 M

Gépjármű szerkezettan        132. terem

  

79858256418

3/11 F

  

Angol nyelv, Elhelyezkedést munkavállalást segítő nyelv ANGOL        113. terem

77826471761

3/11 K

  

Angol nyelv, Elhelyezkedést munkavállalást segítő nyelv ANGOL        113. terem

72220359992

3/11 K

Vállalkozási ismeretek         132. terem

  

79437198572

3/11 K

Matematika                 

132. terem

Karosszérialakatos szakmai ismeret   

136. terem

Elhelyezkedést munkavállalást segítő

idegen nyelv ANGOL                    

113. terem

79078093425

3/11 K

  

Elhelyezkedést munkavállalást segítő

idegen nyelv ANGOL                    

113. terem

76984997339

3/11 K

Matematika                 

132. terem

 

Elhelyezkedést munkavállalást segítő

idegen nyelv ANGOL                    

113. terem

72669530024

3/11 M

  

Elhelyezkedést munkavállalást segítő

idegen nyelv ANGOL                    

113. terem

71400980171

11/4

Matematika                 

132. terem

Magyar IRODALOM           136. terem

 

75275404708

11/4

Matematika                 

132. terem

Magyar IRODALOM           136. terem

 

78820372875

10/4

Matematika                 

132. terem

  

73321675490

10/4

Matematika                 

132. terem

  

74053792919

10/4

 

Magyar IRODALOM           136. terem

 

74825208355

10/4

Informatika                 

03. Informatika terem

Földrajz                    

136. terem

 

76186365572

10/4

Matematika                 

132. terem

Földrajz                    

136. terem

 

73840559095

12/4

Biológia egészségtan          132. terem

  

71600476355

SZHII/1

  

Angol nyelv                 

113. terem

 

9 Évfolyam szakiskola matematika pótvizsga témakörök

Algebrai kifejezések

Halmazok

halmazok megadása, halmazok számossága, halmazműveletek (unió, metszet, különbség, részhalmaz), Venn-diagramm,

Egyenletek megoldása

Mérleg elv, zárójelek kibontása

Geometriai alapfogalmak, szerkesztések

Pont, egyenes síkbeli alakzatok

Szögek, szögfajták

Fajtái, tulajdonságai, 

Háromszögek

Fajtái, tulajdonságai, terület kerület, Pitagorasz tétele

Százalékszámítás

2017.06.29 Kózol Ákos

Koma pótvizsga témakörök

1/9K

 

 1. A kommunikáció tényezői
 2. Testbeszéd és mimika
 3. Hangalak és jelentés viszonya
 4. Szóképek és alakzatok
 5. Helyesírási alapelvek
 6. Tömegkommunikáció fogalma, tömegkommunikációs eszközök
 7. Sajtóműfajok
 8. Hivatalos kommunikáció
 9. A kommunikáció változása
 10. Az internetes kommunikáció jellemzése
 11. A reklám
 12. A reneszánsz magyar irodalma
 13. A barokk magyar irodalma
 14. A felvilágosodás és a klasszicizmus magyar irodalma
 15. A reformkor magyar irodalma
 16. Műnemek, műfajok
 17. A mondat
 18. Szájhagyomány, népköltészet
 19. Az epika műfajainak jellemzői
 20. A Nyugat c. folyóirat
 21. A képregények világa
 22. A film; film és irodalom
 23. Kortárs írók – élő irodalom

Javítóvizsga témakörök 1/9 M,K,FH osztályok részére társadalomismeretből (Szakiskolai közismereti tankönyv 9., munkafüzet 9. és történelmi atlasz alapján)

1.Az ókori görög és római civilizáció és kultúra

2. A korai középkor Európában

3.A honfoglaló magyarok (a vándorlás útvonala, törzsi berendezkedés)

4.Államalapítás-I. István uralkodása

5.A középkori Magyar Királyság virágkora (Anjouk, Luxemburgi Zsigmond, Hunyadi Mátyás uralkodása)

6. A mohácsi csata, Magyarország három részre szakadása

7. A nagy földrajzi felfedezések

8. A kapitalizmus kialakulása Európában, a világkereskedelem születése

9.Az angol alkotmányos monarchia, a francia abszolutizmus jellemzői

10. Magyarország a török megszállás alatt, a török kiűzése

11.Magyarország a Habsburg Birodalom részeként, etnikai változások és annak következményei

12. A felvilágosodás és a francia forradalom

13. Az ipari forradalom

14. A Rákóczi-szabadságharc

15.Reformkor 

16.Az 1848-as forradalom és szabadságharc

17. A dualizmus kora

18. Az első világháború

19.Magyarország az első világháborúban, a trianoni békeszerződés és következményei

20. Európa a két világháború között (Mussolini, Sztálin, Hitler)

21. A Horthy-korszak

22.A II. világháború

23. Magyarország a II. világháborúban

24. Kétpólusú világ, a hidegháború kora

24. A vasfüggöny mögött, a kommunista diktatúra kiépülése Magyarországon

25.A Rákosi-rendszer és 1956

26. A Kádár-korszak

Bp. 2017.június 28. Muzsnay Beáta szaktanár

 

 

      Osztályozó vizsga témakörök ” Műszaki dokumentáció ” c. tantárgyból

                       

– Ismertesse a műszaki rajz fogalmát és fajtáit !

 

– Ismertesse a szabványos vonalfajtákat és használatát !

 

– Hogyan származtatjuk a rajzlap méreteket ?

 

– Ismertesse az Európai nézetrendet !

 

– Milyen ábrázolás a fél nézet – fél metszet ? mikor alkalmazzuk ?

 

– Milyen metszéseket alkalmazhatunk a rajzokon ? Melyek a metszés szabályai ?

 

– Mi a különbség a metszet és a szelvény között ?

 

– Ismertesse a méretmegadás szabályait és a mérethálózat felépítését !

 

 

Rajz feladat !

 

Készítsen műhelyrajzot a szemléltető rajz alapján !

Tengelykapcsolók/1

Tengelykapcsolók feladata.

Egytárcsás száraz tengelykapcsolók.

Tengelykapcsolók/2

Tengelykapcsolók osztályozásának szempontjai.

Hidraulikus tengelykapcsolók.

Nyomatékváltók/1

Nyomatékváltók feladata.

Mechanikus nyomatékváltók.

Nyomatékváltók/2

Nyomatékváltók csoportosítása.

Szinkron nyomatékváltók.

Nyomatékváltók/3

Folyadékos, hidrodinamikus nyomatékváltók.

Folyadékos, hidromechanikus nyomatékváltók.

Felfüggesztés/1

Független kerékfelfüggesztés

Keresztirányú kerékfelfüggesztés

Lengőkaros kerékfelfüggesztés

Kormányzás/1

Kormányzás feladata.

Szervokormány.

Kormányzás/2

Kormányzás követelményei.

Négy-kerék kormányzás

 

 

Felkészülési lehetőség: Nézner László: Gépjármű szerkezettan.

 

 

 

  

Év végi követelmények és javító vizsga anyaga_2017 augusztus

Budapesti Gépészeti SZC Csonka János Szakgimnázium és Szakközépiskolája, Budapest Arany János u. 55.

________________________________________________________________

 

3.11 évfolyam (3.11F, 3.11K, 3.11M  / Reisz Mónika)

 

Hallott szöveg értése

 

A tanuló legyen képes

 • 200 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni;
 • 200 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a szövegösszefüggésből kikövetkeztetni;
 • 200 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megérteni;
 • 200 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;
 • köznyelvi beszélgetést vagy monologikus szöveget különösebb nehézség nélkül megérteni.

 

Beszédkészség

 

A tanuló legyen képes

 • árnyaltabban megfogalmazott kérdésekre összetettebb struktúrákban rendezett válaszokat adni;
 • választékos mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket elmesélni, érzelmeket kifejezni;
 • megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni;
 • beszélgetésben részt venni;
 • társalgásban véleményt kikérni, álláspontot megvédeni.

 

Olvasott szöveg értése

 

A tanuló legyen képes

 • 250 szavas, köznyelven megírt szöveget elolvasni;
 • 250 szavas szövegben lényeges információt a lényegtől megkülönböztetni;
 • ismert nyelvi elemek segítségével kb. 250 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elemek jelentését kikövetkeztetni;
 • 250 szavas szövegben fontos információt megtalálni;
 • 250 szavas szövegben specifikus információt azonosítani;
 • 250 szavas köznyelven megírt szöveget anyanyelven és/vagy célnyelven összefoglalni;
 • egyszerű vagy egyszerűsített publicisztikai vagy irodalmi szöveg különösebb nehézség nélkül megérteni.

 

Íráskészség

 

A tanuló legyen képes

 • 200 szavas, tényszerű információt közvetítő néhány bekezdésből álló, szöveget írni;
 • gondolatait és érzelmeit változatos kifejezésekkel és mondatszerkezetekkel, a megfelelő nyelvi eszközök használatával, logikai összefüggések alapján bekezdésbe rendezett szövegben megfogalmazni;
 • különböző szövegfajtákat létrehozni;
 • változatos közlésformákat használni.

 

Javító vizsga „ Mechanika ” c. tantárgyból

9-10. oszt.

 

– Ismertesse a Mechanika felosztását és tárgyköreit !

– Az erő fogalma, jellemzői erőrendszerek !

– A kényszerek fogalma és fajtái !

– Síkbeli erőrendszerek eredőjére vonatkozó összefüggések !

– Közös pontban metsződő hatásvonalú erőrendszer eredője !

– Hogyan határozzuk meg egyszerű keresztmetszetek súlypontját számítással és

   szerkesztéssel ?

– Hogyan számítja ki egy négyzet és egy téglalap keresztmetszet másodrendű

  nyomatékát és keresztmetszeti tényezőit ? 

  (Ekvatoriális és Poláris másodrendű nyomaték )

 

Feladat:

Példamegoldások :  szerkesztéssel, számítással !

Javítóvizsga tételsor a 9. évf. szakgimnázium számára magyar nyelvből

 

1.     A kommunikáció fogalma, tényezői és funkciói

2.     A kommunikáció nyelvi és nem nyelvi kifejezőeszközei

3.     A tömegkommunikáció fogalma, funkciói

4.     A média típusai, műfajai

5.     A nyelv mint jelrendszer

6.     A hangalak és jelentés viszonya

7.     A nyelvi szintek

8.     A magyar nyelv hangrendszere

9.     Hangtörvények: magánhangzók

10.                       Hangtörvények: mássalhangzók

11.                       Szóelemek: kötött, félszabad, szabad morfémák

12.                       Az alapszófajok: ige

13.                       Az alapszófajok: főnév

14.                       Az alapszófajok: melléknév, számnév

15.                       Az alapszófajok: határozószók

16.                       Az alapszófajok: névmás

17.                       Az alapszófajok: igenevek

18.                       A viszonyszók és a mondatszók

19.                       A mondat fogalma és osztályozása szerkezetük szerint

20.                       A mondatok osztályozása logikai minőségük szerit

21.                       Az alany

22.                       Az állítmány

23.                       A tárgy

24.                       A határozók

25.                       A jelzők

26.                       Az alárendelő összetett mondat fogalma, fajtái

27.                       A mellérendelő összetett mondat fogalma, fajtái

28.                       A szöveg fogalma, szerkezete

29.                       A szöveg jelentésbeli kapcsolóelemei

30.                       A szöveg nyelvtani kapcsolóelemei

 

 

Év végi követelmények (a továbbhaladás feltételei) és javító vizsga anyaga: angol nyelv (9.4 Reisz Mónika)_Budapesti Gépészeti SZC Csonka János Műszaki Szakgimnázium és Szakközépiskolája, Budapest Arany János u. 55.

________________________________________________________________

 

A magasabb évfolyamra lépés feltételei: a tanuló az iskola magasabb évfolyamára akkor léphet, ha a Kerettantervben „A továbbhaladás feltételei” c. fejezetben meghatározott követelményeket az adott évfolyamon teljesítette. Ezek a következők:

 

 1. évfolyam

 

 

Hallott szöveg értése

 

A tanuló legyen képes

 • 100 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni;
 • 100 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a szövegösszefüggésből kikövetkeztetni;
 • 100 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megérteni;
 • 100 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;
 • köznyelvi beszélgetés vagy monologikus szöveg lényegét megérteni.

 

Beszédkészség

 

A tanuló legyen képes

 • köznyelven megfogalmazott kérdésekre egyszerű struktúrákban rendezett válaszokat adni;
 • egyszerű mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket elmesélni, érzelmeket kifejezni;
 • megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni;
 • beszélgetésben részt venni;
 • társalgást követni.

 

Olvasott szöveg értése

 

A tanuló legyen képes

 • 150 szavas, köznyelven megírt szöveget elolvasni;
 • 150 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől megkülönböztetni;
 • ismert nyelvi elemek segítségével kb. 150 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elemek jelentését kikövetkeztetni;
 • 150 szavas köznyelven megírt szövegben fontos információt megtalálni;
 • 150 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;
 • 150 szavas köznyelven megírt szöveg lényegét megérteni;
 • egyszerű vagy egyszerűsített publicisztikai illetve irodalmi szöveget követni.

 

Íráskészség

 

A tanuló legyen képes

 • 100 szavas, tényszerű információt közvetítő néhány bekezdésből álló, szöveget írni;
 • gondolatait változatos kifejezésekkel és mondatszerkezetekkel, a megfelelő nyelvi eszközök használatával, logikai összefüggések alapján szöveggé rendezni, egyszerű közléseket írásban megfogalmazni;
 • különböző szövegfajtákat létrehozni;
 • változatos közlésformákat (leírás, elbeszélés, jellemzés) használni.

 

 

 

 

Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum

Csonka János Műszaki Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

 

Földrajz pótvizsga témakörök

a 10. szakgimnáziumi évfolyam részére

2016/2017 tanév

 

A pótvizsga két részből áll. Az egyik egy írásbeli teszt kitöltése, a második rész egy szóbeli felelet, az alábbi témakörök egyikéből.

Tankönyv: Probáld Ferenc-Ütőné Visi Judit: Földrajz 10.

 

A világgazdaság a 21.század elején

 • A világgazdaság építőkövei: az államok
 • A gazdasági és foglalkoztatási szerkezet
 • Centrum és periféria területek a Földön
 • A multik és a globalizáció
 • A pénz világa

Európa regionális földrajza

 • A Római Szerződéstől az Európai Unióig
 • Az EU közös gazdaságpolitikai céljai
 • Nagy-Britannia
 • Franciaország
 • Olaszország
 • Németország
 • Kelet-Közép-Európa és Délkelet-Európa

Hazánk földrajza

 • Magyarország természeti és társadalmi erőforrásai
 • A gazdasági átalakulás két évtizede
 • Közép-Magyarország és Budapest
 • Nyugat-Dunántúl
 • Közép- és Dél-Dunántúl
 • Észak-Magyarország
 • Régiók az Alföldön

 

 

Budapest, 2017.06. 20.

 

                                                                                  Összeállította: Szigetiné Kőhalmi Zita

                                                                                                                                    szaktanár

 

 

Informatika

 

Szóbeli:

 1. Számítógép részei, jellemzése, hardverismeret
 2. Perifériák csoportosítása, jellemzése
 3. Mappa, mappaszerkezet, elérési út, mentés

Gyakorlati:

Lehetséges feladatok az éves anyag alapján: paint, word, excel

Válogatott feladatok lesznek, minden részből valamennyi.

 

Magyar irodalom pótvizsga témakörök

10/4

 1. A felvilágosodás és stílusai
 2. Az angol próza: Defoe: Robinson Crusoe
 3. A francia próza: Voltaire, Rousseau
 4. A német klasszika: Goethe
 5. Felvilágosodás Magyarországon
 6. Bessenyei György
 7. Batsányi János
 8. Kazinczy Ferenc és a nyelvújítás
 9. Csokonai Vitéz Mihály
 10. Berzsenyi Dániel
 11. A romantika jellemzői
 12. Az angol romantika: Byron, Shelley, Keats
 13. A francia romantika: Victor Hugo
 14. Az orosz romantika: Puskin: Anyegin; Gogol: A köpönyeg
 15. A realizmus irányzata: Stendhal: Vörös és fekete
 16. A reformkor irodalmi élete, a színjátszás kezdetei
 17. Katona József: Bánk bán
 18. Kölcsey Ferenc
 19. Vörösmarty Mihály
 20. Petőfi Sándor
 21. Az időmértékes és az ütemhangsúlyos verselés
 22. Időszembesítő vers, értékszembesítő vers
 23. Elégia, óda, episztola, verses regény, epigramma, rapszódia
 24. Irónia, groteszk
 25. Belső monológ, inverzió, körmondat

Magyar irodalom pótvizsga témakörök

11/4

 

 1. Arany János
 2. A ballada
 3. Madách: Az ember tragédiája
 4. Vajda János
 5. Mikszáth Kálmán
 6. Realizmus
 7. Az orosz realizmus
 8. A líra átalakulása a 19. század második felében
 9. A Nyugat
 10. Ady Endre
 11. Krúdy Gyula
 12. Móricz Zsigmond
 13. Babits Mihály

 

Biológia javítóvizsga témakörök 12. osztály

 

I.A sejt működése:  -A sejt anyagai,szervetlen(víz. ionok,) szerves anyagai(zsírok,  NS,fehérjék,CH-ok)

                    .               -A sejt szerkezete működés, sejt osztódások

II.Örökléstan:- genetikai alapfogalmak

                         -az öröklődés anyagi hordozói DNS

                         -Mendel törvényei

                          -domináns-recesszív öröklésmenet

                         -intermedier öröklésmenet

                        -az emberi vércsoportok öröklődése: ABO és Rh faktor

                       -a kromoszómális nem, és a nemhez kötött öröklés

                        -a mutáció és a mutáció fajtái

                      

Javító Vizsga Követelmények Köznevelési  Híd II.

Program 1. osztály / B változat 2016-2017 angol nyelv

(Reisz Mónika)

———————————————————————————

A tanuló az év végi követelményeknek megfelelt, illetve sikeres javító vizsgát tett, ha a Kerettantervben „A továbbhaladás feltételei” c. fejezetben meghatározott követelményeket az adott évfolyamon teljesítette.

A továbbhaladás feltételei

Hallott szöveg értése

A tanuló

 • megérti az idegen nyelvű utasításokat, azokra cselekvéssel válaszol;
 • jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kéréseket, kérdéseket, közléseket, eseményeket megért;
 • jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegből fontos információt kiszűri;
 • jórészt ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott szöveg lényegét megért;
 • ismeretlen nyelvi elemek jelentését jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegből kikövetkezteti.

 

Beszédkészség

A tanuló

 • jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre mondatokban válaszol;
 • egyszerű mondatokban közléseket megfogalmaz,
 • kérdéseket tesz fel,
 • eseményt mesél el;
 • megértési probléma esetén segítséget kér;
 • beszélgetést kezdeményez, befejez.

 

Olvasott szöveg értése

A tanuló

 • jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget megért;
 • jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegben fontos információt megtalál;
 • jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveg lényegét megérti;
 • egyszerű, képekkel illusztrált szöveget megért;
 • ismeretlen nyelvi elemek jelentését jórészt ismert nyelvi elemek segítségével megfogalmazott szövegben kikövetkezteti.

 

Íráskészség

A tanuló

 • jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott rövid szöveget diktálás után leír;
 • egyszerű, strukturált szöveget (baráti üzenet, üdvözlet) létrehoz;
 • ismert struktúrák felhasználásával tényszerű információt közvetítő szöveget ír.

Vállalkozás ismeretek elmélet és gyakorlat tantárgy javítóvizsga témakörei

 

 1. Jogi alapfogalmak: jog, jogszabály, jogviszony, jogképesség, jogágak, magánjog, polgári jog, családjog.
 2. Munkavállalói alapismeretek: munkaviszony létesítése, munkaszerződés, munkaviszony megszüntetése, felmondás, azonnali hatállyal felmondás, közös megegyezés, végkielégítés,
 • Vállalkozási alapismeretek:

                                                – szükséglet, piac, áru, kereslet-kínálatvállalkozás

                                                – a vállalkozás személyi feltételei

                                                – vállalkozási formák: egyéni vállalkozás, cég,

                                                                                       társas vállalkozási formák,( jogi

                                                                                         személy nélkül, jogi személlyel)

 • vállalkozás indítása, megszüntetése,

      

 1. Gazdálkodási ismeretek. – árbevétel, költség, jövedelem, tőke, eszközök és    források, finanszírozás, banki alapszolgáltatások, THM, értékpapírok és fajtái.
 2. Költség kalkuláció, árképzés, rezsióradíj, költségek fajtái
 3. Marketing és piackutatás, üzleti terv
 • Adó, adóbevallás

                                      

Bp.  2017. 06. 25.

Felületkezelés alapjai

 

Kémiai alapismeretek. Az anyagok felépítése. Egyszerű és összetett anyagok.

Fizikai és kémiai alapismeretek. Anyagok felépítése. Egyszerű és összetett anyagok.

Halmazállapotok. Keverék, elegy, vegyület.

Színezőanyagok                                         

Alapszínek, színárnyalatok.

Tapaszok és jellemzőik.

Festékek összetevői

Színezőanyagok

Kötőanyagok, oldószerek, hígítók

Hozzátétanyagok

Felület előkészítés anyagai, eszközei

Zsírtalanító anyagok

Járműfényezéshez használt kéziszerszámok

Karosszérialakatos szakmai ismeret

 

Önhordó és alvázas felépítések, összehasonlításuk.

Aktív és passzív biztonsági berendezések.

A gépjárművek gyártásánál használatos új ötvözésű acélok rendeltetése.

Futómű geometria, pozitív és negatív dőlés, után futás.

Huzatópadok kiképzése, célja, rendeltetése, mérőrendszere és használata.

Az informatika alapjai

                  

         A számítógép fő részei. Neumann- elvű számítógépek.  

Számítástechnikai eszközök kezelése: billentyűzet, egér, lemezek, nyomtató. Hardvereszközök fajtái és jellemzőik.

         Információ, kód, jelhalmazok adatmennyisége.     

         Adatátvitel, kommunikáció.      

 

Az operációs rendszer használata

                  

Lemez formázása, használhatóságának ellenőrzése. Kiválasztott könyvtár tartalmának tömörítése. 

         Könyvtárszerkezet kialakítása a háttértárolón.      

Kiválasztott állományok másolása, mozgatása, átnevezése, nyomtatása, törlése.

Fájl- és gépvédelem. A vírusok irtása, terjedésük megakadályozása. Tömörítés fogalma, célja, egyszerű tömörítési módok. Tömörített állományok kicsomagolása.       

         Multimédia oktatóprogramok használata.    

 

Kommunikáció hálózaton

                  

Az iskolai hálózat vázlatos felépítése. Iskolai szolgáltatások és számítógépek használatának rendje…. 

         Iskolai azonosító használata. Hálózati kommunikáció.    

Saját e-mail cím létrehozása, használata. Elektronikus levelezés alapfunkcióinak használata: küldés, fogadás.   

         Hasznos webhelyek önálló felkeresése.      

         Weboldal szövegének, ábráinak mentése a háttértárra   

         Tematikus és kulcsszavas kereső használata webhely kereséshez   

         Csevegő program bemutatása 

 

Könyvtárhasználat

                  

         Könyvtárismeret: a könyvtár terei, állományrészei, raktári rend.        

Dokumentumtípusok: nyomtatott, audiovizuális, számítógéppel olvasható dokumentumok.   

         Tájékoztató eszközök: kézikönyvtár, katalógusok.

 

MATEMATIKA

JAVÍTÓVIZSGA / OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TÉMAKÖRÖK
9. évfolyam
Halmazok

Halmaz megadása, nevezetes számhalmazok, részhalmaz, intervallumok, halmazműveletek.

Algebra és számelmélet

Hatványozás: definíciók és azonosságok alkalmazása. Nevezetes azonosságok, szorzattá alakítás, műveletek algebrai törtekkel. Oszthatóság, prímtényezős felbontás, osztók száma, legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös.

Függvények

Elsőfokú, másodfokú, abszolútérték, négyzetgyök függvények ábrázolása, jellemzése.

Háromszögek, négyszögek, sokszögek

Összefüggések a háromszög szögei és oldalai között. A Pitagorasz-tétel és megfordítása, alkalmazásuk. Négyszögek csoportosítása, tulajdonságai. A sokszögekről. Átlók száma, belső és külső szögeinek összege. Nevezetes ponthalmazok síkban, a háromszög beírt köre, a háromszög körülírt köre. Thalész tétele és megfordítása, alkalmazása.

Egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek

Egyenletek grafikus megoldása. Egyenlet megoldása: mérlegelvvel, szorzattá alakítással, értelmezési tartomány vizsgálattal, abszolútértéket tartalmazó egyenletek. Egyenlőtlenségek. Elsőfokú kétismeretlenes egyenletrendszerek. Szöveges feladatok.

Egybevágósági transzformációk

A geometriai transzformáció fogalma, tengelyes tükrözés, középpontos tükrözés, eltolás, pont körüli elforgatás a síkban, tulajdonságok. Tengelyesen és középpontosan szimmetrikus alakzatok. Alakzatok egybevágósága, egybevágósági alapesetek. A háromszög magasságvonala, súlyvonala, középvonala. Paralelogramma és trapéz középvonala.

Statisztika: átlag, módusz, medián, terjedelem, relatív gyakoriság, oszlop- illetve kördiagram.
JAVÍTÓVIZSGA / OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TÉMAKÖRÖK
10. évfolyam

Gondolkodási módszerek Sorbarendezési problémák, kiválasztási problémák.
A gyökfogalom kiterjesztése Racionális számok, irracionális számok, műveletek a valós számkörben. A négyzetgyökvonás definíciója, azonosságainak alkalmazása, nevező gyöktelenítése. A számok n-edik gyöke, n-edik gyökvonás azonosságai, alkalmazásuk.

A másodfokú egyenlet Másodfokú függvények ábrázolása. A másodfokú egyenlet megoldóképlete, diszkrimináns, gyöktényezős alak, alkalmazásuk. Másodfokúra visszavezethető magasabb fokszámú egyenletek. Négyzetgyökös egyenletek. Másodfokú egyenlőtlenségek, másodfokú egyenletrendszerek. A számtani és mértani közép.

A körrel kapcsolatos ismeretek Kerületi és középponti szögek tétele. Szögmérés ívmértékkel. Húrnégyszögek tétele.

A hasonlósági transzformáció és alkalmazásai Párhuzamos szelők és szelőszakaszok tétele, szögfelező tétel. A középpontos hasonlósági transzformáció, hasonlósági transzformáció. Alakzatok hasonlósága; a háromszögek hasonlóságának alapesetei. Arányossági tételek a derékszögű háromszögben: magasságtétel, befogótétel. Hasonló síkidomok területének aránya, hasonló testek térfogatának aránya.

Hegyesszögek szögfüggvényeinek értelmezése Hegyesszögek szögfüggvényeinek definíciói, összefüggések a hegyesszögek szögfüggvényei között, nevezetes szögek szögfüggvényei. Derékszögű háromszögek különböző adatainak meghatározása szögfüggvények segítségével, szöveges feladatok.

Vektorok Vektor fogalma; vektorok összege, különbsége, szorzása számmal Vektorok a koordináta-rendszerben, vektor koordinátái, vektorműveletek.

Szögfüggvények Szögfüggvények ábrázolása, jellemzése: f(x)= sinx, cosx, tgx, ctgx. Trigonometrikus egyenletek.


JAVÍTÓVIZSGA / OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TÉMAKÖRÖK
11. évfolyam

Kombinatorika, valószínűség-számítás, gráfok

Permutáció (sorbarendezés), variáció (kiválasztás és sorbarendezés), ismétlés nélküli kombináció (kiválasztás) alkalmazása egyszerű feladatokban. Binomiális együtthatók értékének meghatározása. Klasszikus valószínűségi modell alkalmazása. Gráfok éleire, fokszámára vonatkozó összefüggések alkalmazása.

Hatvány, gyök, logaritmus

Definíciók és azonosságok alkalmazása. ÉT meghatározása. Exponenciális függvény, logaritmus függvény ábrázolása, jellemzése. Exponenciális és logaritmikus egyenletek, egyszerű egyenlőtlenségek.

Trigonometria

Skaláris szorzás definíciója, tulajdonságai. Szinusztétel, koszinusztétel alkalmazása háromszög adatainak kiszámítására. Trigonometrikus egyenletek, egyszerű egyenlőtlenségek.

Koordinátageometria

Helyvektorok, műveletek koordinátarendszerben megadott vektorokkal, vektor hossza, két vektor hajlásszöge, AB vektor koordinátái. Felezőpont, harmadoló pont, osztópont és a háromszög súlypontjának koordinátái. Háromszög kerülete és területe. Az egyenest meghatározó adatok: irányvektor, normálvektor, irányszög, meredekség és a közöttük lévő összefüggések alkalmazása. Egyenes normálvektoros egyenlete. Párhuzamos és merőleges egyenesek egyenlete. Két egyenes metszéspontja. Adott középpontú és sugarú kör egyenlete, átalakítás általános alakúvá. Általános alakú köregyenlet visszaalakítása teljes négyzetté alakítás módszerével. Kör és egyenes kölcsönös helyzete: metszéspont számítása, kör és egyenes ábrázolása.

JAVÍTÓVIZSGA / OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TÉMAKÖRÖK
12. évfolyam
1. Sorozatok: – Számtani sorozat fogalma, elemek kiszámítása, összegképlet használata – Mértani sorozat fogalma, elemek kiszámítása, összegképlet használata – Kamatszámítás és kamatos kamatszámítás

2. Geometria: – Háromszögek, négyszögek, sokszögek, kör és részeinek területe
– Felszínszámítás: henger, hasáb, kúp, gúla, csonkagúla, csonkakúp, gömb
– Térfogatszámítás: henger, hasáb, kúp, gúla, csonkagúla, csonkakúp, gömb

3. Valószínűség számítás, Statisztika

4. Ismétlés

5. Érettségi feladatsorokÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK (középszint, emelt szint): https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelm enyek2017/matematika_vk_2017.pdf
Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól

A VIZSGA LEÍRÁSA: https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelm enyek2017/matematika_vl_2017.pdf