Tablóképek 2015-1985

2. A Csonkáról – múlt és jelen

1.Iskolánk története – összefoglaló az elmúlt 31 évről

            A Munkaerő Tartalékok Hivatala 1950-ben alapította a 13.sz. Ipari Szakmunkásképző Intézetet. Eleinte elemi iskolaként működött, majd a tanoncképzés színtere volt. Tíznél több vasipari szakma oktatása folyt itt. 1960-as években felvette a Frankel Leó Szakközép- és Szakmunkásiskola nevet. Ezt követően az iskola az autós szakmákra, gépjárműszerelők és karosszérialakatosok képzésére szakosodott. Az intézményt 1968–1981 között Dr. Salamon Péter igazgató irányította. Őt követte az iskola élén Molnár Gyula igazgató.

            Az intézmény 1985 áprilisában költözött be a Murányi  utca öreg  iskolaépületéből  a mátyásföldi Arany János utcai, mai épületébe. A diákok a szűkös termek után és a lebontásra váró tanműhelyből hirtelen korszerű képzési komplexumba kerültek. Az iskola ekkor Közép-Európa legmodernebb tanintézménye volt.

Elkezdődött az elméleti oktatásban az Országos Pedagógiai Intézet ún. adaptív modell kísérlete az autószerelés gyakorlati támogatására. 1984-től szakközépiskolai, később műszaki szakközépiskolai osztályok is indultak. 1988-ban tettek először a tanulók érettségi vizsgát az épület falai között.

Az 1988/89. tanév országos megnyitóját a televízió innen közvetítette.

1989. október 27-én az iskola a képzés jellegéhez méltóan, a magyar autóipar nagy alakjának, Csonka Jánosnak a nevét vette fel, a névadó halálának ötvenéves évfordulóján. Később autóvillamossági és autószerelő párosításban indultak szakközepes osztályok. 1990-től a műszaki szakközépiskolában érettségizők az ötödik év sikeres elvégzésével követően technikusi képesítést kaptak.

            Idővel bővült az autófényező szakma oktatásával a szakmunkásképzés, az érettségizők számára az autószerelő, karosszérialakatos, autóelektronikai műszerész szakmával.

1992-ben a nyugdíjba vonuló Molnár Gyula igazgató helyét megbízott igazgatóként Forrai Ferenc vette át egy évre. Utána a közlekedés területét jól ismerő Károlyi Miklóst nevezték ki, aki 1998-ig töltötte be a vezetői tisztséget. 1993/1994 tanévben kezdődött el a világbanki hitel felhasználásával az a szakközépiskolai képzés, amely a közlekedés szakterületeire nyújtott gimnázium szintű képzést, ekkor leánytanulók is megjelentek a képzésben.

            1998–2012 között, majd tizenöt éven keresztül igazgatta az iskolát Dr. Kelecsényi István, aki további külföldi kapcsolatokat épített ki, s ezzel öregbítette az iskola hírnevét a világban. Nyugdíjba vonulása után Koltai Éva Bernadette vezette két éven keresztül a Csonka János Műszaki Szakközépiskolát, aki magas szintű szervezőkészségével és konfliktuskezelésével erősítette az intézményünket. A 2013/2014 tanévtől megjelent a Híd-programok szerinti képzés, amely a korai iskolaelhagyás (lemorzsolódás) arányát mérsékelő oktatási formaként jelenik meg a közoktatásban. A Híd-osztályokban tanulók az 1, illetve 2 éves képzést követően továbbtanulhatnak szakiskolában.

2014/15.tanévtől Vásárhelyiné Gaál Gyöngyi megbízott igazgatóként, 2015/16-tól megbízott tagintézmény-vezetőként irányítja intézményünket. Lényeges változást hozott 2015 júniusa, amikor az iskola irányítása, finanszírozása átkerült a Gazdasági Minisztériumhoz, illetve a Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrumhoz. Ekkortól iskolánk neve:BGSzC Csonka János Műszaki Szakközépiskolája és Szakiskolája.