A 2018-2019. tanév iskolai programja

 

20. (Hétfő)

 

Államalapítás Ünnepe

21. (Kedd)

8:00

Javítóvizsgák 9. évfolyam számára

Nyitó tanári értekezlet

7:00

Kezdés a tanműhelyben

22. (Szerda)

8:00

Javítóvizsgák 10.-11.-12.-13. évfolyam és HÍD II

10:00

Pót-beiratkozás

14:00

Névsorok zárása

23. (Csütörtök)

9:00

Alakuló tantestületi értekezlet

11:00

Bizonyítványok kiadása

17:00

Nulladik szülői értekezlet (9. évfolyam és HÍD)

29. (Szerda)

8:00-12:00

Gólyanap

31. (Csütörtök)

8:00

Pót-beiratkozás a Szakképzési Hídprogramra.

A 2017-2018. tanév iskolai programja

2017.09.01

péntek

Első tanítási nap Iskolai ünnepély, 4 osztályfőnöki óra Felelős: Szendrei Ibolya

E-naplók tantárgyi, személyi részének kitöltése, névsorok egyeztetése

A 4. óra után rövid Nevelőtestületi értekezlet a tanáriban

2017.09.02

szombat

   

2017.09.03

vasárnap

   

2017.09.04

hétfő

Írásos jelentés az igazgatónak a naplók kitöltéséről-megírásáról Felelős: általános igazgatóhelyettes

 

9. évfolyam tudásszint felmérése, felzárkóztatás megszervezése

2017.09.05

kedd

Szakmai vizsga bejelentése. Felelős: Varga Kolos

Az októberi-novemberi vizsgaidőszak esetén érettségi vizsgára való jelentkezés határideje

9. évfolyam tudásszint felmérése, felzárkóztatás megszervezése

2017.09.06

szerda

  

9. évfolyam tudásszint felmérése, felzárkóztatás megszervezése

2017.09.07

csütörtök

  

9. évfolyam tudásszint felmérése, felzárkóztatás megszervezése

2017.09.08

péntek

  

9. évfolyam tudásszint felmérése, felzárkóztatás megszervezése

2017.09.09

szombat

   

2017.09.10

vasárnap

   

2017.09.11

hétfő

Szülői értekezlet a 9. évfolyam kivételével minden osztály számára

Gyakorlati foglalkozási napló kitöltése, bemutatása a gyakorlat oktatásvezetőnek (Felelős: gyakorlat szakoktatók, Kovalcsik Pál  Zoltán)

Beiskolázással kapcsolatos statisztika elkészítése / tanárok beosztása (Felelős: Juhász Viktória, Muzsnay Beáta, dr. Kiss Eleonóra)

2017.09.12

kedd

Írásos jelentés az igazgatónak Gyakorlati foglalkozási naplók kitöltéséről (Felelős: gyakorlati oktatásvezető)

  

2017.09.13

szerda

Sportszakkör megszervezése (Felelős: Szendrei Ibolya) Nkt. 27. § (3) alapján: Az iskolai sportköri foglalkozások megszervezéséhez – sportágak és tevékenységi formák szerint létrehozott iskolai csoportonként – hetente legalább kétszer negyvenöt perc biztosítható

Diák közgyűlés a 115. teremben (Felelős: Kózol Ákos,    osztályfőnökök)

Osztályszintű Statisztika kitöltése (Felelős: Kózol Ákos,    osztályfőnökök)

2017.09.14

csütörtök

   

2017.09.15

péntek

   

2017.09.16

szombat

Pilis-szurdok túra (Felelős: Szigetiné Kőhalmi Zita)

  

2017.09.17

vasárnap

   

2017.09.18

hétfő

   

2017.09.19

kedd

   

2017.09.20

szerda

Közzétételi lista elkészítése 2016/2017 -es tanévre. Felelős: pedagógiai igazgatóhelyettes

  

2017.09.21

csütörtök

   

2017.09.22

péntek

   

2017.09.23

szombat

Pilis-szurdok túra (Felelős: Szigetiné Kőhalmi Zita)

  

2017.09.24

vasárnap

   

2017.09.25

hétfő

   

2017.09.26

kedd

Újpesti Kulturális központban Szakmai börze (Felelős: Szigetiné Kőhalmi Zita)

  

2017.09.27

szerda

Újpesti Kulturális központban Szakmai börze (Felelős: Szigetiné Kőhalmi Zita)

  

2017.09.28

csütörtök

Újpesti Kulturális központban Szakmai börze (Felelős: Szigetiné Kőhalmi Zita)

  

2017.09.29

péntek

 Közösségi szolgálat beosztása (Felelős: Muzsnay Beáta) Kilencedik és HÍD II / 1_1  osztályok Anyakönyveinek megírása. A tanulók személyes és szociális képességeik felmérésére (kérdőív kitöltése), Felelős: osztályfőnökök, pedagógiai igazgatóhelyettes Szakmai versenyek figyelemmel kísérése, tanulói jelentkeztetések, felkészítések megszervezése: Szakma Kiváló Tanulója, OSZTV, OSZKTV  Felelős: Varga Kolos (szakmánként 3 tanulói felkészítés megkezdése szeptemberben)

Kutatók éjszakáján részvétel (Felelős: Szuákné Gaál Rózsa) Európai Diáksport Napja – Magyarország (Mészáros Péter)

A 2016/2017. tanévben végzős osztályfőnökök tanulói nyomkövetése Táblázat kitöltése. Felelős: Mészáros Péter, Jakab Tibor, Szendrei Ibolya, Váradi András, Kovalcsik Pál Zoltán) Önértékelési terv elkészítése (értékelendő pedagógusok éves szintű beosztása, Felelős: Szigetiné Kőhalmi Zita) Önértékelési csoport szeptember 30.-ig dokumentumelemzés 

2017.09.30

szombat

   

2017.10.01

vasárnap

   

2017.10.02

hétfő

 

Írásbeli és interaktív szakmai vizsganapok

Csonka-tudorok verseny meghirdetése (minden munkaközösség tesztlapot készít, téma: bolygók és csillagok)

2017.10.03

kedd

 

Írásbeli és interaktív szakmai vizsganapok

Csonka-tudorok verseny meghirdetése (minden munkaközösség tesztlapot készít, téma: bolygók és csillagok)

2017.10.04

szerda

Állatok világnapja 

Írásbeli és interaktív szakmai vizsganapok

Csonka-tudorok verseny meghirdetése (minden munkaközösség tesztlapot készít, téma: bolygók és csillagok)

2017.10.05

csütörtök

 

Írásbeli és interaktív szakmai vizsganapok

Csonka-tudorok verseny meghirdetése (minden munkaközösség tesztlapot készít, téma: bolygók és csillagok)

2017.10.06

péntek

Megemlékezés az aradi vértanúkról (11. évf.), 9:00 Állatok világnapja előadás, bemutató  (Felelős: Kobolka Istvánné)

Írásbeli és interaktív szakmai vizsganapok Iskolánkat bemutató ppt. verseny leadási határideje (Felelős: Muzsnay Beáta, Kózol Ákos)

Csonka-tudorok verseny meghirdetése (minden munkaközösség tesztlapot készít, téma: bolygók és csillagok)

2017.10.07

szombat

   

2017.10.08

vasárnap

   

2017.10.09

hétfő

   

2017.10.10

kedd

Nyílt napok (Felelős: Szigetiné Kőhalmi Zita)

Önértékelési csoport kérdőívek és interjúk elkészítése, elektronikus felületben való feltöltése

 

2017.10.11

szerda

Nyílt napok (Felelős: Szigetiné Kőhalmi Zita)

  

2017.10.12

csütörtök

Nyílt napok (Felelős: Szigetiné Kőhalmi Zita)

Diák közgyűlés a 115. teremben (Felelős: Kózol Ákos, osztályfőnökök)

 

2017.10.13

péntek

Nyílt napok (Felelős: Szigetiné Kőhalmi Zita)

Őszi írásbeli középszintű érettségi vizsga időszaka

Tagintézmény-vezető egyéni önfejlesztési tervet készít

2017.10.14

szombat

   

2017.10.15

vasárnap

   

2017.10.16

hétfő

   

2017.10.17

kedd

 

Őszi írásbeli középszintű érettségi vizsga időszaka

 

2017.10.18

szerda

 

Őszi írásbeli középszintű érettségi vizsga időszaka

 

2017.10.19

csütörtök

 

Őszi írásbeli középszintű érettségi vizsga időszaka

 

2017.10.20

péntek

A középfokú iskolák a középfokú intézmények felvételi információs rendszerében – Hivatal által közzétett közleményben foglaltak szerint – meghatározzák tanulmányi területeiket, és rögzítik a felvételi eljárásuk rendjét tartalmazó felvételi tájékoztatójukat. A középfokú iskoláknak nyilvánosságra kell hozniuk a honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat.

Őszi írásbeli középszintű érettségi vizsga időszaka

Megemlékezés október 23-ról (12. évf.)

2017.10.21

szombat

   

2017.10.22

vasárnap

   

2017.10.23

hétfő

Nemzeti ünnep – munkaszüneti nap

  

2017.10.24

kedd

 

Őszi írásbeli középszintű érettségi vizsga időszaka

 

2017.10.25

szerda

 

Őszi írásbeli középszintű érettségi vizsga időszaka

 

2017.10.26

csütörtök

 

Őszi írásbeli középszintű érettségi vizsga időszaka

 

2017.10.27

péntek

Szünet előtti utolsó tanítási nap

Őszi írásbeli középszintű érettségi vizsga időszaka                            Szakmai anyag igények leadása -2018. évi – gyakorlat oktatásvezetőnek (Felelős: szakoktatók)

 Általános iskolák értesítése        A középfokú iskola minden év október 31-éig értesíti az általános iskolát arról, hogy az ott végzett tanulók – a középfokú iskola első két évfolyamán – a tanítási év végén milyen tanulmányi eredményt értek el. A középfokú iskola megküldi az általános iskolának a tanuló nevét, oktatási azonosítóját, továbbá az elért tanulmányi eredményeket. (Nkt. 81.§) Felelős: pedagógiai igazgatóhelyettes

2017.10.28

szombat

   

2017.10.29

vasárnap

   

2017.10.30

hétfő

Őszi szünet

  

2017.10.31

kedd

Őszi szünet

  

 

2017.11.01

szerda

Mindenszentek

  

2017.11.02

csütörtök

Őszi szünet

 

2017. november 2. – 2018. február 28. szakmai ellenőrzés a  köznevelési információs rendszer (KIR) intézménytörzsi, személyi nyilvántartásában, valamint a 2017. októberi OSAP-jelentésben a  köznevelési intézmények által nyújtott adatszolgáltatások, továbbá a  lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók pedagógiai támogatásához kapcsolódó, a Hivatal által működtetett korai jelző- és pedagógiai támogató rendszeren keresztüli adatszolgáltatások jogszabályi feltételeknek történő megfelelését

2017.11.03

péntek

Őszi szünet

  

2017.11.04

szombat

   

2017.11.05

vasárnap

   

2017.11.06

hétfő

Szünet utáni első tanítási nap

Idegen nyelvi verseny első fordulója (feleletválasztós)

 

2017.11.07

kedd

 

Idegen nyelvi verseny első fordulója (feleletválasztós)

Nyílt napok (Felelős: Szigetiné Kőhalmi Zita)

2017.11.08

szerda

Implom József helyesírási verseny iskolai fordulója Koszorúzás Csonka János szobránál (felelős: Varga Kolos)- iskolai ünnepség

Idegen nyelvi verseny első fordulója (feleletválasztós)

Nyílt napok (Felelős: Szigetiné Kőhalmi Zita)

2017.11.09

csütörtök

 

Idegen nyelvi verseny első fordulója (feleletválasztós)

Nyílt napok (Felelős: Szigetiné Kőhalmi Zita)

2017.11.10

péntek

 Pályaorientációs nap (Felelős: Szigetiné Kőhalmi Zita és Kovalcsik Pál Zoltán, Varga Kolos) – szakmák éjszakájához hasonló esemény

Idegen nyelvi verseny első fordulója (feleletválasztós)

Nyílt napok (Felelős: Szigetiné Kőhalmi Zita)

2017.11.11

szombat

Színházlátogatás

  

2017.11.12

vasárnap

   

2017.11.13

hétfő

Nevelőtestületi értekezlet

Fogadóórák, 9. évfolyam és HÍD osztály szülői értekezlet

Informatika verseny I. forduló  Az iskolai prózaíró verseny meghirdetése

2017.11.14

kedd

  

Az iskolai prózaíró verseny meghirdetése

2017.11.15

szerda

Szakmai házi verseny (Felelős:Kovalcsik Pál Zoltán)

 

Az iskolai prózaíró verseny meghirdetése

2017.11.16

csütörtök

 

Diák közgyűlés a 115. teremben (Felelős: Kózol Ákos, osztályfőnökök)

Az iskolai prózaíró verseny meghirdetése

2017.11.17

péntek

Ne gyújts rá! (Felelős: Szendrei Ibolya)

 

Az iskolai prózaíró verseny meghirdetése

2017.11.18

szombat

   

2017.11.19

vasárnap

   

2017.11.20

hétfő

 

Középszintű szóbeli érettségi vizsga időszaka

 

2017.11.21

kedd

 

Középszintű szóbeli érettségi vizsga időszaka

 

2017.11.22

szerda

 

Középszintű szóbeli érettségi vizsga időszaka

 

2017.11.23

csütörtök

Szakmai anyag igények beküldése Centrumba (Felelős: Juhász Tibor műszaki vezető)

Középszintű szóbeli érettségi vizsga időszaka

 

2017.11.24

péntek

Országos méréshez szükséges adatok megküldése a Hivatal részére  (Felelős: általános igazgatóhelyettes)

Középszintű szóbeli érettségi vizsga időszaka

Szintvizsga jelentkezési lapok leadása igazgatónak (Felelős: Kovalcsik Pál Zoltán)

2017.11.25

szombat

   

2017.11.26

vasárnap

   

2017.11.27

hétfő

   

2017.11.28

kedd

   

2017.11.29

szerda

   

2017.11.30

csütörtök

  

Szalagavató főpróba (Felelősök: végzős osztályfőnökök, Farkas Tibor)

 

2017.12.01

péntek

 Szintvizsga jelentkezési lapok Kamarának továbbítása (Felelős: Kovalcsik Pál Zoltán)A komplex vizsgára jelentkezés benyújtásának határideje a februári-márciusi vizsgaidőszak esetén. KKV I, KKV II Felelős: Varga Kolos

Egészségnap (Felelős: Dr. Kobolka Istvánné) minta: http://www.barczialtisk.hu/tartalmak/tamop_elemek/enap.pdf

Szalagavató (12. évf. nem jön iskolába)                                  Petőfi Irodalmi Múzeum látogatása (Felelős: Tancsa Judit)

2017.12.02

szombat

   

2017.12.03

vasárnap

   

2017.12.04

hétfő

   

2017.12.05

kedd

   

2017.12.06

szerda

Mikulás nap – szünetekben teaház (10. évfolyam, felelős: osztályfőnökök, Juhász Viktória)

Matematika háziverseny (Felelős: Szuákné Gaál Rózsa)

 

2017.12.07

csütörtök

Első „Sebesség” című újság megjelenése (felelős: Kaposi Róbert)

  

2017.12.08

péntek

A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező  intézménybe.

  

2017.12.09

szombat

   

2017.12.10

vasárnap

   

2017.12.11

hétfő

   

2017.12.12

kedd

  

Nyílt napok (Felelős: Szigetiné Kőhalmi Zita)

2017.12.13

szerda

A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények eddig az időpontig jelentik a Hivatalnak – a Hivatal által meghatározott módon – a hozzájuk a központi írásbeli felvételi vizsgákra jelentkezők alapján a feladatlap-igényüket.

Diák közgyűlés a 115. teremben (Felelős: Juhász Viktória, osztályfőnökök)

Nyílt napok (Felelős: Szigetiné Kőhalmi Zita)

2017.12.14

csütörtök

  

Nyílt napok (Felelős: Szigetiné Kőhalmi Zita)

2017.12.15

péntek

  

Nyílt napok (Felelős: Szigetiné Kőhalmi Zita)

2017.12.16

szombat

   

2017.12.17

vasárnap

   

2017.12.18

hétfő

   

2017.12.19

kedd

   

2017.12.20

szerda

Téli szünet előtti utolsó tanítási nap

Első órában az aulában közös megemlékezés, Osztálykarácsony a negyedik órában. (Felelős: 9. évfolyam osztályfőnökei)

 

2017.12.21

csütörtök

Igazgatói szünet

  

2017.12.22

péntek

Igazgatói szünet

  

2017.12.23

szombat

Téli szünet

  

2017.12.24

vasárnap

Téli szünet

  

2017.12.25

hétfő

Téli szünet

  

2017.12.26

kedd

Téli szünet

  

2017.12.27

szerda

Téli szünet

  

2017.12.28

csütörtök

Téli szünet

  

2017.12.29

péntek

Téli szünet

  

2017.12.30

szombat

Téli szünet

  

2017.12.31

vasárnap

Téli szünet

  
2018.01.01hétfőTéli szünet  
2018.01.02kedd2017. január 2. és 2017. március 31. között szakmai ellenőrzés keretében az iskolákban a közösségi szolgálat teljesítésének és dokumentálásának vizsgálata  
2018.01.03szerdaSzünet utáni első tanítási nap  
2018.01.04csütörtök   
2018.01.05péntekUtolsó tanítási nap a féléves, vagy a keresztféléves oktatás  befejező évfolyamán 14 FEK, KKV I, KKV II  
2018.01.06szombat   
2018.01.07vasárnap   
2018.01.08hétfő   
2018.01.09keddTanulók fizikai állapotának és edzettségének mérése (január 09-április 30. NETFIT)  
2018.01.10szerda   
2018.01.11csütörtökDiák közgyűlés a 115. teremben (Felelős: Juhász Viktória, osztályfőnökök)  
2018.01.12péntek   
2018.01.13szombat   
2018.01.14vasárnap   
2018.01.15hétfőOsztályozó vizsgák  
2018.01.16keddOsztályozó vizsgák  
2018.01.17szerda   
2018.01.18csütörtök   
2018.01.19péntek   
2018.01.20szombatAz általános felvételi eljárás kezdete. Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra jelentkezők számára az érintett intézményekben.  
2018.01.21vasárnap   
2018.01.22hétfő Idegen nyelvi verseny II. forduló. 
2018.01.23kedd Idegen nyelvi verseny II. forduló. 
2018.01.24szerda Idegen nyelvi verseny II. forduló. 
2018.01.25csütörtökPótló központi írásbeli felvételi vizsgákIdegen nyelvi verseny II. forduló.Félévi értesítők kiosztásának határideje Az iskolák értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről.
2018.01.26péntekAz első félév utolsó napja I. félév vége, jegyek lezárásának határideje (Rövidített órák)Idegen nyelvi verseny II. forduló. Nemzeti Múzeum megtekintéseOsztályozó értekezlet (rövidített órák megtartása után)
2018.01.27szombat   
2018.01.28vasárnap   
2018.01.29hétfőStatisztikai lapok leadásának határideje  
2018.01.30kedd   
2018.01.31szerda   
2018.02.01csütörtök   
2018.02.02péntek   
2018.02.03szombat   
2018.02.04vasárnap   
2018.02.05hétfőNevelőtestületi elemző-értékelő értekezlet Szülői értekezlet, Félévi értesítők kiosztásának határideje Az iskolák értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben eért tanulmányi eredményről.Írásbeli és interaktív szakmai vizsganapokInformatika verseny II. forduló Idegen nyelvi verseny harmadik fordulója (szóbeli)
2018.02.06kedd Írásbeli és interaktív szakmai vizsganapok 
2018.02.07szerda Írásbeli és interaktív szakmai vizsganapok 
2018.02.08csütörtökFizika házi verseny Írásbeli és interaktív szakmai vizsganapok A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények a Hivatal által meghatározott módon értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat.Szakmai Írásbeli vizsga a keresztféléves tanulók számára
2018.02.09péntekA Vhr.26/A. § (2) bekezdése értelmében az érintett intézményekben a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók személyazanosításra alkalmatlan, összesített statisztikai adatainak küldése az adott tanév első félévére vonatkozóan Felelős: laboráns és pedagógiai igazgatóhelyettesÍrásbeli és interaktív szakmai vizsganapok 
2018.02.10szombat   
2018.02.11vasárnap   
2018.02.12hétfő  Megemlékezés a kommunista diktatúra áldozatairól (Felelős:Tancsa Judit, dr. Kiss Eleonóra, Muzsnay Beáta)
2018.02.13kedd  Megemlékezés a kommunista diktatúra áldozatairól (Felelős:Tancsa Judit, dr. Kiss Eleonóra, Muzsnay Beáta)
2018.02.14szerda  Megemlékezés a kommunista diktatúra áldozatairól (Felelős:Tancsa Judit, dr. Kiss Eleonóra, Muzsnay Beáta)
2018.02.15csütörtökA komplex vizsgára jelentkezés benyújtásának határideje a májusi-júniusi vizsgaidőszak esetén Felelős: Varga Kolos A májusi-júniusi érettségi vizsgára jelentkezés határideje Felelős: pedagógiai igazgatóhelyettes Megemlékezés a kommunista diktatúra áldozatairól (Felelős:Tancsa Judit, dr. Kiss Eleonóra, Muzsnay Beáta)
2018.02.16péntek Látogatás a paksi atomerőműbe 11.-12. évfolyam (felelős: Szuákné Gaál Rózsa)Csonka kupa – foci bajnokság (Felelős: Mészáros Péter, Szendrei Ibolya)Megemlékezés a kommunista diktatúra áldozatairól (Felelős:Tancsa Judit, dr. Kiss Eleonóra, Muzsnay Beáta)
2018.02.17szombat   
2018.02.18vasárnap   
2018.02.19hétfőAz általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Hivatalnak. A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében.
2018.02.20kedd  A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében.
2018.02.21szerda  A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében.
2018.02.22csütörtök  Diák közgyűlés a 115. teremben (Felelős: Juhász Viktória, osztályfőnökök)A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében.
2018.02.23péntek  A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében.
2018.02.24szombat  A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében.
2018.02.25vasárnap   
2018.02.26hétfő   
2018.02.27kedd  A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében.
2018.02.28szerda  A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében.
2018.03.01csütörtökMagyar Nyelvi vetélkedő az összes évfolyam számára. A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében.
2018.03.02péntek  A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében.
2018.03.03szombat  A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében.
2018.03.04vasárnap   
2018.03.05hétfőPénzügyi és vállalkozói témahét Szintvizsga 1/9 osztály tanulói részére Felelős: Kovalcsik Pál ZoltánSzülői értekezlet végzős évfolyam A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében.
2018.03.06keddPénzügyi és vállalkozói témahét Szintvizsga 1/9 osztály tanulói részére Felelős: Kovalcsik Pál Zoltán A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében.
2018.03.07szerdaPénzügyi és vállalkozói témahét Szintvizsga 1/9 osztály tanulói részére Felelős: Kovalcsik Pál Zoltán A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében.
2018.03.08csütörtökPénzügyi és vállalkozói témahét Szintvizsga 1/9 osztály tanulói részére Felelős: Kovalcsik Pál Zoltán A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében.
2018.03.09péntekPénzügyi és vállalkozói témahét Szintvizsga 1/9 osztály tanulói részére Felelős: Kovalcsik Pál ZoltánBefogadó nyilatkozat kiosztása a tanulóknak tanulószerződések illetve együttműködési megállapodások kiosztása Felelős: Kovalccsik Pál Zoltán 
2018.03.10szombatMunkanap – igazgatói szünet  
2018.03.11vasárnap   
2018.03.12hétfő   
2018.03.13kedd   
2018.03.14szerda Hadtörténeti Múzeum megtekintéseA középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét. Iskolai ünnepély, március 15-i megemlékezés (10. évfolyam)
2018.03.15csütörtökNemzeti ünnep – munkaszünet  
2018.03.16péntekPihenőnap  
2018.03.17szombat   
2018.03.18vasárnap   
2018.03.19hétfő   
2018.03.20kedd   
2018.03.21szerda A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában. 
2018.03.22csütörtök A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában. 
2018.03.23péntek   
2018.03.24szombatBörzsöny Túra  
2018.03.25vasárnap   
2018.03.26hétfő   
2018.03.27kedd   
2018.03.28szerdaA Hivatal elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak  a hozzájuk jelentkezettek listáját ABC sorrendben.A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 
2018.03.29csütörtökTavaszi szünetA szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter kijelöli a Szakképzési Hídprogramot a következő tanévtől megvalósító középfokú tagintézményt és erről az állami intézményfenntartó  központon keresztül tájékoztatja az általános iskolákat. 
2018.03.30péntekMunkaszüneti nap  
2018.03.31szombat   
2018.04.01vasárnap   
2018.04.02hétfőMunkaszüneti nap  
2018.04.03keddTavaszi szünet  
2018.04.04szerdaA tavaszi szünet utáni első tanítási nap  
2018.04.05csütörtök   
2018.04.06péntekEgészségügyi világnap Felelős: Kobolka Istvánné  
2018.04.07szombat   
2018.04.08vasárnap   
2018.04.09hétfőA digitális témahét (felelős: Tara Marianna)Fogadó órákNevelőtestületi értekezlet
2018.04.10keddA digitális témahét (felelős: Tara Marianna) A Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a jelentkezettek listáját.
2018.04.11szerdaA digitális témahét (felelős: Tara Marianna)Holocaust Emlékmúzeum megtekintéseMegemlékezés a Holocaust áldozatairól (április 16.) (Felelős: HÍD osztályok)
2018.04.12csütörtökA digitális témahét (felelős: Tara Marianna)DÖK kirándulásTankönyvrendelés 2018/19-es tanévre
2018.04.13péntekA digitális témahét (felelős: Tara Marianna) A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort – a Hivatal által meghatározott módon – megküldi a Hivatalnak.
2018.04.14szombat   
2018.04.15vasárnap   
2018.04.16hétfő   
2018.04.17kedd   
2018.04.18szerda   
2018.04.19csütörtök   
2018.04.20péntekVers- és prózamondó verseny (Tancsa Judit)Föld napja, Plakátkészítő verseny (felelős: Szigetiné Kőhalmi Zita)A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék).
2018.04.21szombatMunkanap – igazgatói szünet  
2018.04.22vasárnap   
2018.04.23hétfőA fenntarthatóság-környezettudatosság témahete (felelős: Szigetiné Kőhalmi Zita)  
2018.04.24keddA fenntarthatóság-környezettudatosság témahete (felelős: Szigetiné Kőhalmi Zita)Osztályozó vizsgák végzős tanulók számára 
2018.04.25szerdaA fenntarthatóság-környezettudatosság témahete (felelős: Szigetiné Kőhalmi Zita)Osztályozó vizsgák végzős tanulók számára 
2018.04.26csütörtökA fenntarthatóság-környezettudatosság témahete (felelős: Szigetiné Kőhalmi Zita) A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.
2018.04.27péntekA fenntarthatóság-környezettudatosság témahete (felelős: Szigetiné Kőhalmi Zita)A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak. 
2018.04.28szombat   
2018.04.29vasárnap   
2018.04.30hétfőPihenőnap  
2018.05.01keddMunka ünnepe (munkaszüneti nap)  
2018.05.02szerda   
2018.05.03csütörtökVégzős évfolyam utolsó tanítási napja, jegyek lezárása (befejező évfolyamán vagy befejező szakképzési évfolyamán) Osztályozó értekezlet a végzős osztályokra (4 óra megtartása után) 
2018.05.04péntekBallagás  
2018.05.05szombat   
2018.05.06vasárnap   
2018.05.07hétfőMagyar nyelv és irodalom írásbeli érettségiA végzős bizonyítványok és törzslapok leadása aláírásraRendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel.
2018.05.08keddMatematika írásbeli érettségi  
2018.05.09szerdaTörténelem írásbeli érettségi  
2018.05.10csütörtökAngol nyelv írásbeli érettségiÍrásbeli szakmai vizsga 
2018.05.11péntekNémet nyelv írásbeli érettségi  
2018.05.12szombat   
2018.05.13vasárnap   
2018.05.14hétfő A tanulói kulcskompetenciák fejlesztése (magyar és matematika órán előző évi feladatsorok alapján)Szakmai írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív Vizsgatevékenység
2018.05.15keddBiológia írásbeli érettségi Szakmai írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív Vizsgatevékenység
2018.05.16szerdaÁgazati szakmai vizsgatárgy – közlekedésgépész   
2018.05.17csütörtökInformatika középszintű írásbeli érettségi Szakmai írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív Vizsgatevékenység
2018.05.18péntekKémia írásbeli érettségi,                 Földrajz írásbeli érettségiMásodik „Sebesség” című újság megjelenése (felelős: Kaposi Róbert)Szakmai írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív Vizsgatevékenység, A 2016. 05. 18-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekről.
2018.05.19szombat   
2018.05.20vasárnap   
2018.05.21hétfőMunkaszüneti nap  
2018.05.22keddFizika írásbeli érettségi  
2018.05.23szerda Országos kompetenciamérés (10. évfolyam) A mérés napja tanítási napnak minősül, amelyet az érintett tanulók a mérésben való részvétellel teljesítenek, további kötelező tanórai foglalkozás – a művészeti és a testnevelés órák kivételével – számukra nem szervezhetőSzakmai írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív Vizsgatevékenység
2018.05.24csütörtökSportnapi rendezvények (Challenge-day) négy tanítási óra után  
2018.05.25péntekPedagógusnapi kirándulás Sátoraljaújhelyre Igazgatói Szünet   
2018.05.26szombatPedagógusnapi kirándulás Sátoraljaújhelyre  
2018.05.27vasárnapPedagógusnapi kirándulás Sátoraljaújhelyre  
2018.05.28hétfő   
2018.05.29kedd   
2018.05.30szerda   
2018.05.31csütörtök   
2018.06.01péntekNETFIT rendszerbe való adatrögzítés határidejeHÍD II. részszakképesítésre való felkészítés befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap 
2018.06.02szombat   
2018.06.03vasárnapPedagógusnap  
2018.06.04hétfő   
2018.06.05keddÉrettségi írásbeli dolgozatok megtekintése  
2018.06.06szerda   
2018.06.07csütörtök Osztályozó vizsgák 
2018.06.08péntek Osztályozó vizsgák 
2018.06.09szombat   
2018.06.10vasárnap   
2018.06.11hétfő   
2018.06.12kedd   
2018.06.13szerda   
2018.06.14csütörtökHÍD II. program rész-szakképesítések írásbeli vizsgájaTovábbi vizsgatevékenység (gyakorlat+szóbeli) június 29-ig 
2018.06.15péntekUtolsó tanítási nap9-11. évfolyamon a jegyek lezárása (4 osztályfőnöki óra után osztályozó értekezlet) statisztikai lapok leadásának határidejeAz általános iskola értesítést küld a tanulóról a tanuló állandó lakhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatal, valamint a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal részére, amennyiben kezdeményezi a tanköteles tanuló felvételét a Szakképzési Hídprogramba. A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal kijelöl legalább egy, a megye területén működő Szakképzési Hídprogramban résztvevő középfokú intézményt, tagintézményt, amely a tanulót felveszi tankötelezettségének teljesítése érdekében.
2018.06.16szombat   
2018.06.17vasárnap   
2018.06.18hétfőA bizonyítványok és törzslapok leadása aláírásra12/4 osztály szóbeli érettségi vizsga  
2018.06.19kedd 12/4 osztály szóbeli érettségi vizsga  
2018.06.20szerda   
2018.06.21csütörtök  Beiratkozás a középfokú iskolába és a Köznevelési Hídprogramba
2018.06.22péntek  Beiratkozás a középfokú iskolába és a Köznevelési Hídprogramba
2018.06.23szombat   
2018.06.24vasárnap   
2018.06.25hétfő   
2018.06.26kedd   
2018.06.27szerda   
2017.06.28csütörtökBizonyítványosztás  
2018.06.29péntekNevelőtestületi elemző-értékelő értekezlet  Országos méréssel kapcsolatos Intézkedési terv megküldése a fenntartónak
2018.06.30szombat