A 2016-2017 tanév iskolai programja

Augusztus

22. (Hétfő) 08.00 Összefüggő szakmai gyakorlat pótlásának kezdő napja
    Javítóvizsgák 9. évfolyam számára
    Alakuló tanári értekezlet
23. (Kedd) 08.00 Javítóvizsgák 10.-11.-12.-13. évfolyam és HÍD osztály számára
10.00 Pótbeiratkozás
  14.00 Névsorok zárása
24. (Szerda) 09.00 Alakuló tantestületi értekezlet
  11.00 Bizonyítványok kiadása / anyakönyvek megírása
  17.00 Nulladik szülői értekezlet (9. évfolyam és HÍD első évfolyamú osztály számára)
  Önértékelési csoport megválasztása (Felelős vezető: Szigetiné Kőhalmi Zita, tagok: Muzsnay Beáta, Kovalcsik Pál Zoltán)
25. (Csütörtök) 07.30 Crocoos pályázat megbeszélés

(Felelős: Dr. Kiss Eleonóra, Muzsnay Beáta, Szuákné Gaál Rózsa, Varga Viktória, Kaposi Róbert)

26. (péntek) Közösségi szolgálatot felügyelő tanárok beosztásának határideje (kedd 14:00-16:00-ig terjedő időszakra, naponta 4 tanuló a tornateremben tevékenykedik)

Felelős: Muzsnay Beáta

  Munkaközösségek, közösségi szolgálat, bűnmegelőzési tanácsadó éves munkatervének leadási határideje
Crocoos pályázat előadása a TEMPUS közalapítványnál (Felelős: Dr. Kiss Eleonóra)
30. (kedd) 14.00 Anyakönyvek megírásának határideje, kivéve elsős!(Felelős: Dr. Kiss Eleonóra)

Szeptember

01. (Csütörtök) 07.45 Első tanítási nap (Iskolai ünnepély, 4 osztályfőnöki óra)

Felelős: Szendrei Ibolya

E-naplók tantárgyi, személyi részének kitöltése, névsorok egyeztetése.
11.15 A 4. óra után rövid Nevelőtestületi értekezlet a tanáriban
05-09. (Hétfőtől péntekig) 9. évfolyam tudásszint felmérése, felzárkóztatás megszervezése
12. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet a 9. évfolyam kivételével minden osztály számára
E-naplók kitöltésének határideje
Gyakorlati foglalkozási napló kitöltése, bemutatása a gyakorlat oktatásvezetőnek (Felelős: gyakorlat szakoktatók, Kovalcsik Pál Zoltán)
Beiskolázással kapcsolatos statisztika elkészítése / tanárok beosztása (Felelős: Juhász Viktória, Muzsnay Beáta, dr. Kiss Eleonóra)
13. (kedd) 14.00 Sportszakkör megszervezése (Felelős: Mészáros Péter)

Nkt. 27. § (3) alapján: Az iskolai sportköri foglalkozások megszervezéséhez – sportágak és tevékenységi formák szerint létrehozott iskolai csoportonként – hetente legalább kétszer negyvenöt perc biztosítható

15. (Csütörtök) 14.00 Diák közgyűlés a 115. teremben (Felelős: Kózol Ákos, osztályfőnökök)
Osztályszintű Statisztika kitöltése

(Felelős: Osztályfőnökök)

17. (szombat) Pilis-szurdok túra (Felelős: Szigetiné Kőhalmi Zita)
21. (szerda) 14.00 Osztályfőnöki munka ellenőrzése az igazgató által: (orvosi igazolások megléte, házirend szerinti kitöltése, szülői igazolások ellenőrző könyvben való rögzítése, tanulók értesítése), 9. évfolyam
24. (szombat) Pilis-szurdok túra (Felelős: Szigetiné Kőhalmi Zita)
28. (szerda) 14.00 Osztályfőnöki munka ellenőrzése az igazgató által: (orvosi igazolások megléte, házirend szerinti kitöltése, szülői igazolások ellenőrző könyvben való rögzítése, tanulók értesítése),HÍD II. program
27.-29. (Kedd-csütörtök) 9.45 Újpesti Kulturális központban Szakmai börze (Felelős: Szigetiné Kőhalmi Zita)
30. (péntek) Kutatók éjszakáján részvétel (Felelős: Szuákné Gaál Rózsa)
Európai Diáksport Napja – Magyarország (Mészáros Péter)
A 2015/2016. tanévben végzős osztályfőnökök tanulói nyomkövetése Táblázat kitöltése. Felelős: Faragó Balázs, Ködmön Tamás, Kózol Ákos, Szigetiné Kőhalmi Zita, Muzsnay Beáta, Orosz Ferenc)
Önértékelési terv elkészítése (értékelendő pedagógusok éves szintű beosztása, Felelős: Szigetiné Kőhalmi Zita)
Közösségi szolgálat beosztása (Felelős: Muzsnay Beáta)
Kilencedik és HÍD II / 1_1  osztályok Anyakönyveinek megírása.
Tanmenetek leadása.

Október

03. (Hétfő) Állatok világnapja október 2. (Felelős: Kobolka Istvánné)
05. (szerda) 14.00 Osztályfőnöki munka ellenőrzése az igazgató által: (orvosi igazolások megléte, házirend szerinti kitöltése, szülői igazolások ellenőrző könyvben való rögzítése, tanulók értesítése), 10. évfolyam
06. (csütörtök) 09.45 Megemlékezés az aradi vértanúkról (11. évf.)
08.00 Írásbeli és interaktív szakmai vizsganapok
07. (péntek) Iskolánkat bemutató ppt. verseny leadási határideje

(Felelős: Muzsnay Beáta, Kózol Ákos)

03-07-ig (Hétfőtől- péntekig) Csonka-tudorok verseny meghirdetése (minden munkaközösség tesztlapot készít, téma: OLIMPIA
12. (Szerda) 14.00 Osztályfőnöki munka ellenőrzése az igazgató által: (orvosi igazolások megléte, házirend szerinti kitöltése, szülői igazolások ellenőrző könyvben való rögzítése, tanulók értesítése), 11. évfolyam
11-14. (kedd- szerda- csütörtök-péntek) 09.00 Nyílt napok (Felelős: Szigetiné Kőhalmi Zita)
13. (Csütörtök) 14.00 Diák közgyűlés a 115. teremben (Felelős: Kózol Ákos, osztályfőnökök)
14.-27. (Péntek-csütörtök) Őszi írásbeli középszintű érettségi vizsga időszaka
15. (Szombat) Munkanap (október 31. ledolgozása) Négy rövidített óra , Gólya vetélkedő
19. (szerda) 14.00 Osztályfőnöki munka ellenőrzése az igazgató által: (orvosi igazolások megléte, házirend szerinti kitöltése, szülői igazolások ellenőrző könyvben való rögzítése, tanulók értesítése), 12. évfolyam és 5/13, 1/13. osztály
20. (Csütörtök) A középfokú iskolák a középfokú intézmények felvételi információs rendszerében – Hivatal által közzétett közleményben foglaltak szerint – meghatározzák tanulmányi területeiket, és rögzítik a felvételi eljárásuk rendjét tartalmazó felvételi tájékoztatójukat. A középfokú iskoláknak nyilvánosságra kell hozniuk a honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat.
21. (Péntek) 09.45 Megemlékezés október 23-ról (12. évf.)
23. (Vasárnap) Nemzeti ünnep – munkaszüneti nap
26. (szerda) 14.00 Osztályfőnöki munka ellenőrzése az igazgató által: (orvosi igazolások megléte, házirend szerinti kitöltése, szülői igazolások ellenőrző könyvben való rögzítése, tanulók értesítése), 9. évfolyam
28. (Péntek) Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap
Általános iskolák értesítése

A középfokú iskola minden év október 31-éig értesíti az általános iskolát arról, hogy az ott végzett tanulók – a középfokú iskola első két évfolyamán – a tanítási év végén milyen tanulmányi eredményt értek el. A középfokú iskola megküldi az általános iskolának a tanuló nevét, oktatási azonosítóját, továbbá az elért tanulmányi eredményeket. (Nkt. 81.§) Felelős: Dr. Kiss Eleonóra általános igazgatóhelyettes

31. (hétfő) Pihenőnap (október 15. szombaton kell ledolgozni)

November

01. (kedd) Mindenszentek
02.-04. Őszi szünet
07. (Hétfő) Őszi szünet utáni első tanítási nap
09. ( Szerda) Implom József helyesírási verseny iskolai fordulója
Koszorúzás Csonka János szobránál (felelős: Ács Sándor)- iskolai ünnepség
14.00 Osztályfőnöki munka ellenőrzése az igazgató által: (orvosi igazolások megléte, házirend szerinti kitöltése, szülői igazolások ellenőrző könyvben való rögzítése, tanulók értesítése), HÍD II. program
08-11. (kedd- szerda-csütörtök) 09.00 Nyílt napok (Felelős: Szigetiné Kőhalmi Zita)
12. (Szombat) Színházlátogatás
07-11. (Hétfő-Péntek) Idegen nyelvi verseny első fordulója (feleletválasztós)
14. (Hétfő) 14.30 Nevelőtestületi értekezlet
Informatika verseny I. forduló
17.00 Fogadóórák, 9. évfolyam és HÍD osztály szülői értekezlet
15. (Kedd) Szakmai házi verseny (Felelős:Kovalcsik Pál Zoltán)
14.00 Diák közgyűlés a 115. teremben (Felelős: Kózol Ákos, osztályfőnökök)
16. (szerda) 14.00 Osztályfőnöki munka ellenőrzése az igazgató által: (orvosi igazolások megléte, házirend szerinti kitöltése, szülői igazolások ellenőrző könyvben való rögzítése, tanulók értesítése), 10. évfolyam
17. (Csütörtök) Ne gyújts rá! (Felelős: Szendrei Ibolya)
14-18-ig (Hétfőtől-péntekig) Felkészülés az iskolai prózaíró versenyre
23. (szerda) 14.00 Osztályfőnöki munka ellenőrzése az igazgató által: (orvosi igazolások megléte, házirend szerinti kitöltése, szülői igazolások ellenőrző könyvben való rögzítése, tanulók értesítése), 11. évfolyam
25. (Péntek) Országos méréshez szükséges adatok megküldése a Hivatal részére             (Felelős: Dr. Kiss Eleonóra)
24. (Csütörtök) 14.00 Szalagavató főpróba

(Felelősök: végzős osztályfőnökök, Farkas Tibor)

25. (Péntek) 17.00 Szalagavató (12. évf. nem jön iskolába)
30. (szerda) 14.00 Osztályfőnöki munka ellenőrzése az igazgató által: (orvosi igazolások megléte, házirend szerinti kitöltése, szülői igazolások ellenőrző könyvben való rögzítése, tanulók értesítése), 12. évfolyam és 5/13 , 1/13 osztály

December

01. (csütörtök) Petőfi Irodalmi Múzeum látogatása (Felelős: Tancsa Judit)
Matematika háziverseny (Felelős: Szuákné Gaál Rózsa)
06. (kedd) Mikulás nap – szünetekben teaház

(10. évfolyam, felelős: osztályfőnökök, Kózol Ákos)

07. (Szerda) Első „Sebesség” című újság megjelenése

(felelős: Kaposi Róbert)

09. (Péntek) A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézménybe.
14. (Hétfő) A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények eddig az időpontig jelentik a Hivatalnak – a Hivatal által meghatározott módon – a hozzájuk a központi írásbeli felvételi vizsgákra jelentkezők alapján a feladatlap-igényüket.
14.00 Diák közgyűlés a 115. teremben (Felelős: Kózol Ákos, osztályfőnökök)
20. (Kedd) Téli szünet előtti utolsó tanítási nap
Első órában az aulában közös megemlékezés, Osztálykarácsony a negyedik órában. (Felelős: 9. évfolyam osztályfőnökei)
21. (szerda) Igazgatói szünet
22-Január 02-ig Az iskola zárva
24. (szombat) Szenteste, pihenőnap
25-26. (Vasárnap-hétfő) Karácsony
22-02. ( Csütörtök – hétfő) Téli szünet

Január

01. (Vasárnap) Új Év első napja
02. (Hétfő) 2017. január 2. és 2017. március 31. között szakmai ellenőrzés keretében az iskolákban a közösségi szolgálat teljesítésének és dokumentálásának vizsgálata
03. Kedd Téli szünet utáni első tanítási nap
09. (Hétfő) Tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérés (január 09-április 30. NETFIT)
10-11. (Hétfő- Kedd) Osztályozó vizsgák
13. (Csütörtök) 14.00 Diák közgyűlés a 115. teremben (Felelős: Kózol Ákos, osztályfőnökök)
20. (péntek) I. félév vége, jegyek lezárásának határideje (Rövidített órák)
12.30 Osztályozó értekezlet (rövidített órák megtartása után)
21. (Szombat) Az általános felvételi eljárás kezdete.
10.00 Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra jelentkezők számára az érintett intézményekben.
23. (Hétfő) 14.00 Statisztikai lapok leadásának határideje
26. (Csütörtök) 14.00 Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák
23-27. (Hétfő- Péntek) Idegen nyelvi verseny II. forduló.
25. (Szerda) Félévi értesítők kiosztásának határideje

Az iskolák értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről.

27. (Péntek) Nemzeti Múzeum megtekintése

Február

01. (szerda) 14.30 Nevelőtestületi elemző-értékelő értekezlet
17.00 Szülői értekezlet
Informatika verseny II. forduló
14.00 Osztályfőnöki munka ellenőrzése az igazgató által: (orvosi igazolások megléte, házirend szerinti kitöltése, szülői igazolások ellenőrző könyvben való rögzítése, tanulók értesítése),9. évfolyam
02. (Csütörtök) Idegen nyelvi verseny harmadik fordulója (szóbeli)
06.-10. (hétfő-péntek) 08.00 Írásbeli és interaktív szakmai vizsganapok
8. (szerda) 14.00 Osztályfőnöki munka ellenőrzése az igazgató által: (orvosi igazolások megléte, házirend szerinti kitöltése, szülői igazolások ellenőrző könyvben való rögzítése, tanulók értesítése), HÍD II. program
09. (Csütörtök) Fizika házi verseny
A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények a Hivatal által meghatározott módon értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat.
15. (Szerda) Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Hivatalnak.
14.00 Diák közgyűlés a 115. teremben (Felelős: Kózol Ákos, osztályfőnökök)
Osztályfőnöki munka ellenőrzése az igazgató által: (orvosi igazolások megléte, házirend szerinti kitöltése, szülői igazolások ellenőrző könyvben való rögzítése, tanulók értesítése), 10. évfolyam
17. (péntek) Látogatás a paksi atomerőműbe 11.-12. évfolyam

(felelős: Szuákné Gaál Rózsa)

Csonka kupa – foci bajnokság

(Felelős: Mészáros Péter, Szendrei Ibolya)

13-17. (Hétfőtől péntekig) Megemlékezés a kommunista diktatúra áldozatairól

(Felelős:Tancsa Judit, dr. Kiss Eleonóra, Muzsnay Beáta)

20. (Hétfő)-03.09 (Csütörtök) A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében.

 

22. (szerda) 14.00 Osztályfőnöki munka ellenőrzése az igazgató által: (orvosi igazolások megléte, házirend szerinti kitöltése, szülői igazolások ellenőrző könyvben való rögzítése, tanulók értesítése), 11. évfolyam

Március

01. (Szerda) Magyar Nyelvi vetélkedő a 9. évfolyamosok számára.
14.00 Osztályfőnöki munka ellenőrzése az igazgató által: (orvosi igazolások megléte, házirend szerinti kitöltése, szülői igazolások ellenőrző könyvben való rögzítése, tanulók értesítése), 12. évfolyam, 5/13 és 1/13. osztályok
06.- 10.(Hétfő- Péntek) A pénzügyi tudatosság és gazdálkodás hete
Szintvizsga 1/9 osztály tanulói részére
06. (Hétfő) 17.00 Szülői értekezlet végzős évfolyam
Hadtörténeti Múzeum megtekintése
A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét
09.45 Iskolai ünnepély, március 15-i megemlékezés (10. évfolyam)
8. (Szerda) 14.00 Osztályfőnöki munka ellenőrzése az igazgató által: (orvosi igazolások megléte, házirend szerinti kitöltése, szülői igazolások ellenőrző könyvben való rögzítése, tanulók értesítése), 9. évfolyam és HÍD program
13. (Hétfő) Igazgató szünet
14. (Kedd) Igazgató szünet
15. (Szerda) Nemzeti ünnep- munkaszünet
16.- 17. (Csütörtök- Péntek) A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.
22. (Szerda) 14.00 Osztályfőnöki munka ellenőrzése az igazgató által: (orvosi igazolások megléte, házirend szerinti kitöltése, szülői igazolások ellenőrző könyvben való rögzítése, tanulók értesítése), 10. évfolyam
23. (Csütörtök) A Hivatal elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek listáját ABC sorrendben.
25. (Szombat) Börzsöny Túra
29. (szerda) 14.00 Osztályfőnöki munka ellenőrzése az igazgató által: (orvosi igazolások megléte, házirend szerinti kitöltése, szülői igazolások ellenőrző könyvben való rögzítése, tanulók értesítése), 11. évfolyam
30. (Csütörtök) A szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter kijelöli a Szakképzési Hídprogramot a következő tanévtől megvalósító középfokú tagintézményt és erről az állami intézményfenntartó központon keresztül tájékoztatja az általános iskolákat.

 

 


Április

03.-07. A digitális témahét (felelős: Németh Tamás)
04. (Kedd) A Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a jelentkezettek listáját.
14.00 Diák közgyűlés a 115. teremben (Felelős: Kózol Ákos, osztályfőnökök)
14.00 Osztályfőnöki munka ellenőrzése az igazgató által: (orvosi igazolások megléte, házirend szerinti kitöltése, szülői igazolások ellenőrző könyvben való rögzítése, tanulók értesítése), 12. évfolyam,5/13 és 1/13 osztály
06. (Csütörtök) Második „Sebesség” című újság megjelenése

(felelős: Kaposi Róbert)

DÖK kirándulás
07. (Péntek) A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort – a Hivatal által meghatározott módon – megküldi a Hivatalnak.
10. (Hétfő) 14.30 Nevelőtestületi értekezlet
17.00 Fogadóórák
11. (Kedd) Holocaust Emlékmúzeum megtekintése
A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap
9.45 Megemlékezés a Holocaust áldozatairól (április 16.) (Felelős: HÍD osztályok
12. (Szerda) Igazgatói szünet
13. (Csütörtök) Tankönyvrendelés 2017/18-es tanévre
13.-18.(Csütörtök- kedd) Tavaszi szünet
17. (Hétfő) Húsvét hétfő (munkaszüneti nap)
19. (Szerda) Tavaszi szünet utáni első tanítási nap
A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék).
20. (Csütörtök) 14.10 Vers- és prózamondó verseny (Tancsa Judit)
Föld napja, Plakátkészítő verseny (felelős: Szigetiné Kőhalmi Zita)
24-28.  (Hétfő-péntek) A fenntarthatóság-környezettudatosság témahete

(felelős: Szigetiné Kőhalmi Zita)

25-26. (Kedd-szerda) 08.00-14.00 Osztályozó vizsgák végzős tanulók számára
26. (Szerda) A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

Május

01. (Hétfő) Munka ünnepe (munkaszüneti nap)
04. (csütörtök) Végzős évfolyam utolsó tanítási napja, jegyek lezárása (befejező évfolyamán vagy befejező szakképzési évfolyamán)
Osztályozó értekezlet a végzős osztályokra (4 óra megtartása után)
05. (péntek) 17.00 Ballagás
08.00 Magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi
A végzős bizonyítványok és törzslapok leadása aláírásra.
08. – 19. (Hétfő- Péntek) Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel.
05.08.- 08.31.-ig A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.
09. (kedd) 08.00 Matematika írásbeli érettségi
10. (Szerda) 08.00 Történelem írásbeli érettségi
11. (Csütörtök) 08.00 Angol nyelv írásbeli érettségi
Írásbeli szakmai vizsga
12. (Péntek) 08.00 Német nyelv írásbeli érettségi
16. (Kedd) 08.00 Biológia írásbeli érettségi
18. (Csütörtök) 08.00 Informatika középszintű írásbeli érettségi
19. (Péntek) 08.00 Kémia írásbeli érettségi
A 2016. 05. 19-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekről.
14.00 Földrajz írásbeli érettségi
22. (Hétfő) 08.00 Fizika írásbeli érettségi
15, 16, 18, 19, 08.00 Szakmai írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív Vizsgatevékenység
24. (Szerda) 08.00 Országos kompetenciamérés (10. évfolyam és HÍD II)

A mérés napja tanítási napnak minősül, amelyet az érintett tanulók a mérésben való részvétellel teljesítenek, további kötelező tanórai foglalkozás – a művészeti és a testnevelés órák kivételével – számukra nem szervezhető

26. (Péntek) Pedagógusnapi kirándulás Paksra Igazgatói Szünet
31. (Szerda) 11.30 Sportnapi rendezvények (Challenge-day)

Június

1. (Szerda) NETFIT rendszerbe való adatrögzítés határideje
2. (Péntek) HÍD II/2 két évfolyamos befejező évfolyamának utolsó tanítási napja
4. (Vasárnap) Pedagógusnap
5. (Hétfő) Pünkösd hétfő (munkaszüneti nap)
08. (Csütörtök) 08.00-16.00 Érettségi írásbeli dolgozatok megtekintése
08-09. (Csütörtök-péntek) 08.00-14.00 Osztályozó vizsgák
14. (Szerda) 8.00 HÍD II. program rész-szakképesítések írásbeli vizsgája. További vizsgatevékenység (gyakorlat+szóbeli) június 30.-ig
15. (Csütörtök) Utolsó tanítási nap, 9-11. évfolyamon a jegyek lezárása (4 osztályfőnöki óra után osztályozó értekezlet)
14.00 statisztikai lapok leadásának határideje
16. (Péntek) 14.00 A bizonyítványok és törzslapok leadása aláírásra
22-24. (Csütörtök- Péntek) 08.00 Beiratkozás a középfokú iskolába és a Köznevelési Hídprogramba
19-30. (Hétfő-péntek) 12/4 osztály szóbeli érettségi vizsga
29. (Csütörtök) 10.00 Bizonyítványosztás
30. (Péntek) 09.00 Nevelőtestületi elemző-értékelő értekezlet

Országos méréssel kapcsolatos Intézkedési terv megküldése a fenntartónak


Augusztus

20. (vasárnap) Államalapítás Ünnepe
21. (Hétfő) 08.00 Javítóvizsgák 9. évfolyam számára

Nyitó tanári értekezlet

07.00 Kezdés a tanműhelyben
22. (Kedd) 08.00 Javítóvizsgák 10.-11.-12.-13. évfolyam és HÍD II. program
10.00 Pótbeiratkozás
14.00 Névsorok zárása
23. (Szerda) 08.00 Alakuló tantestületi értekezlet
11.00 Bizonyítványok kiadása
17.00 Nulladik szülői értekezlet (9. évfolyam és HÍD I. évfolyam)
31. (Csütörtök) 8.00 Pótbeiratkozás a Köznevelési Hídprogramokra.